Отворени поступак


Датум
објављивања
(год/мес/дан)
Број јавне
набавке
НазивДокументацијаРок за
достављање
понуда
Напомена
2020/09/28
60/20-ОП-2Потрошни материјал II: Заштитна средства и материјал за прву помоћ Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/10/28

2020/09/14
05/20-ОП-1Остали грађевински материјал III-Магнезијум хлоридПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/10/14

2020/09/10
71/20-ОПOстали трошкови услуга-Услуге изнајмљивања радникаПретходно обавештење
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/09/25

2020/09/10
19/20-ОПГорива за транспортна средстваПретходно обавештење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2020/09/25

2020/09/03
02/20-ОП-1Путне боје: Двокомпонентна хладна пластика за дебелослојне ознаке, двокомпонентна хладна прскана пластика, стаклена перлаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/09/18

2020/07/30
60/20-ОП-1Потрошни материјал II:
Партија 1: Остали потрошни материјал
Партија 2: Црна металургија
Партија 3: Боје
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору П1
Обавештење о закљученом уговору П2
Обавештење о закљученом уговору П3
2020/09/01

2020/07/16
06/20-ОПВертикална сигнализацијаПретходно обавештење
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање понуђача
Друга измена конкурсне документције
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Odgovor na pitanje ponudjaca 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/07/31
2020/08/04 Нови рок
2020/07/15
22/20-ОПИспорука природног гасаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/08/14
2020/07/08
33/20-ОПKамено брашно ( филер)Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/07/23
2020/07/03
60/20-ОППотрошни материјал II: Заштитна средства и опрема за дезинфекцију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/08/03
2020/06/17
74/20-ОПУСЛУГЕ ОСИГУРАЊА :
Осигурање запослених
Осигурање имовине,аутокаско осигурање и одговорности из основа делатности
Осигурање возила (аутоодговорност)“
Предходно обавештење
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/07/02
2020/06/05
21/20-ОПИспорука електричне енергијеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
2020/07/06
2020/05/29
03/20-ОПОстали грађевински материјал I –
Партија 1: Песак речни
Партија 2: Шљунак природни
Партија 3: Готов бетон
Претходно обавештење
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање понуђача
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
2020/06/15
2020/05/18
02/20-ОППутне боје-Боја за путеве, разређивач за боје и стаклене перле Претходно обавештење
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање понуђача
Друга измена конкурсне документције
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о обустави поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
Odluka o dodeli ugovora na osnovu resenja Rep. Komisije
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
Одлука о обустави
2020/06/02
2020/06/03 Нови рок
2020/06/09 Нови рок
2020/05/12
32/20-ОПРезервни делови за Wirtgen, Super 1800-1,Vogele и Valjak HammПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
2020/06/11
2020/04/15
16/20-ОП-2Камени материјали:Камене дробинеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/05/15
2020/04/13
105/20-ОПИзвођење радова на одржавању објеката путне привреде на територији града Новог СадаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговора
2020/04/29
2020/03/06
58/20-ОП-1Резервни делови: Резервни делови за теретна возила марке IVECO Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/04/06
2020/03/06
14/20-ОПЛична и заштитна опрема- ХТЗ ОПРЕМАПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/04/06
2020/02/20
75/20-ОПУслуге превозаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/03/23
2020/02/19
30/20-ОПКомбинована грађевинска машинаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 2
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/03/20
2020/02/13
26/20-ОПОсновна средства из капиталне субвенције I – ГлодалицаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

2020/03/14
2020/02/12
104/20-ОПГрадња и одржавање путева и градских саобраћајница (у зимском и летњем периоду) Позив за подношење понуда
Конкурсна
документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/03/13
2020/02/11
16/20-ОП-1Камени материјали: Камени агрегати кречњачког порекла Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора
2020/03/12
2020/02/06
24/20-ОПАкумулаториКонкурсна докуменатција
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/03/09
2020/02/06
58/20-ОПРезервни делови за теретна возила марке МерцедесКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2020/03/09
2020/01/29
01/20-ОПЕуро битумен за путеве 50/70(Битумен за путеве Бит 60)Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/02/28
2020/01/29
16/20-ОПКамени материјали; Камени агрегати еруптивног пореклаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/02/28
2020/01/27
08/20-ОПОстали грађевински материјал 5- Цемент-Хидраулична везива за стабилизацију путеваПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/02/26
2020/01/24
2020Претходна обавештења за 2020 годинуПретходно обавештење остали грађевински 1
Претходно обавештење гориво
Претходно обавештење хтз
Претходно обавештење осигурање
Претходно обавештење путне боје
Претходно обавештење извођење радова
Претходно обавештење вертикална сигнализација
Претходно обавештење филер
Претходно обавештење изнајмљивање радника
2020
2020/01/22
05/20-ОПОстали грађевински материјал III: Индустријска соПозив за подошење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/02/21
2019/12/16
69/19-PP-1Одржавање интегралног информационог системаОбавештење о покретању преговорачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/12/24
2019/12/23
54/19-ОП-1Тегљач са плато приколицомПозив за подношење понуда
Конкурсна докуметација
Одговор на питање понуђача
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/01/22
2019/12/18
65/19-ОПЕуро битумен за путеве 50/70Конкурсна документација
Позив за подношење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/01/17
2019/12/12
93/19-ОПДобровољно пензијско осигурањеПозив за подошење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање понуђача
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/01/13
2019/11/14
64/19-ОПЛична и заштитна опрема -ХТЗ ОПРЕМА:
Заштитна и сигуросна одећа,заштитна обућа и опрема
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/12/16
2019/11/13
54/19-ОПТегљач са плато приколицомПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање понуђача
Измена конкурсне документације
Одговор на питање понуђача II
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање III
Одлука о обустави
Обавештење о обустави посрупка

2019/12/13
2019/10/30
66/19-ОПВертикална сигнализацијаПозив за подношење понуда
Конкурна докуменцаија
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/11/29
2019/10/25
106/19-ОПИзвођење радова на одржавању објеката путне привреде на територији града Новог СадаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/11/25
2019/10/25
61/19-ОПКамени материјали: Камени агрегати кречњачког порекла Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2019/11/25
2019/10/23
36/19-ОПМини бус (2 ком)Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
2019/11/22
2019/10/04
91/19-ОПOстали трошкови услуга-Услуге изнајмљивања радникаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/11/04
2019/10/03
60/19-ОПЕуро битумен за путеве 50/70 (Битумен за путеве Бит 60) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/11/04
2019/10/03
05/19-ОП-1Остали грађевински материјал III : Магнезијум хлоридПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/11/04
2019/09/18
19/19-ОПГорива за транспортна средства
Партија 1: Евро дизел и Евро премијум БМБ 95
Партија 2: Евро дизел и Евро премијум БМБ 95 путем компанијских картица
Претходно обавештење
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Пбавештење о закљученом уговору Партија 2
2019/10/03
2019/09/10
58/19-ОПЕуро битумен за путеве 50/70 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/10/10
2019/08/26
57/19-ОПОсновна средства из капиталне субвенције III-Комбинована машинаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/09/25
2019/08/16
22/19-ОПИспорука природног гасаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
2019/09/16
2019/08/12
16/19-ОП-2Камени материјали-камени агрегати кречњачког пореклаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/09/11
2019/08/05
52/19-ОПГрејдерПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/09/04
2019/07/25
02/19-ОП-1Путне боје: Двокомпонентна хладна пластика за дебелослојне ознаке, двокомпонентна хладна прскана пластика, стаклена перла, Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/08/26
2019/05/0774/19-ОПУслуге осигурањаПретходно обавештење
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/07/22
2019/03/0706/19-ОПВертикална сигнализација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача 2
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питања понуђача 3Oдлука о додели
уговора

Oбавештење о закљученом уговору
2019/08/02
2019/08/06 Нови рок
2019/06/2433/19-ОПКамено брашно(филер)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/07/24
2019/05/2901/19-ОП-1Битумен и битуменске емулзије
Партија 1: Полимер битумен PmB 45/80-65
Партија 2: Kатјонска нестабилна битуменска емулзија КН 60
Партија 3: Фугизол
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору П1
Обавештење о закљученом уговору П3
Одлука о додели уговора Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Нови рок 2019/07/02
2019/06/28
2019/05/2232/19-ОПРезервни делови за Wirtgen, Super 1800-1,Vogele и Valjak Hamm Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
2019/06/21
2019/05/1716/19-ОП-1Камени материјали:Камене дробинеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/06/17
2019/05/1403/19-ОПОстали грађевински материјал I –
Партија 1: Песак речни
Партија 2: Шљунак природни
Партија 3: Готов бетон
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о обустави-Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
2019/06/13
2019/05/13105/19-ОПИзвођење радова на одржавању објеката путне привреде на територији града Новог СадаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2019/06/12
2019/03/2714/19-ОПЛична и заштитна опрема-ХТЗ ОПРЕМА- Заштитна и сигурносна одећа, заштитна обућа и опремаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/05/08
2019/03/1502/19-ОППутне бојеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/04/15
2019/03/1324/19-ОПАкумулаториПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
II Измена конкурсне документације
II Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/04/12
2019/03/0826/19-ОПОсновна средства из капиталне субвенције I- Машина за рециклажу и стабилизацију путеваКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2019/04/08
2019/02/2027/19-ОПОсновна средства из капиталне субвенције II-ГрејдерПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/22
2019/02/2028/19-ОПУтоваривач са прикључцимаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања понуђача
Измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача 2
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/22
2019/02/1316/19-ОПКамени материјал; Камени агрегати кречњачког пореклаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/15
2019/02/0875/19-ОПУслуге превозаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/11
2019/02/0671/19-ОПОстали трошкови услуга-услуге изнајмљивања радникаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/08
2019/01/1701/19-ОПЕуро битумен за путеве 50/70 (Битумен за путеве Бит 60) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/02/18
2019/01/1705/19-ОПОстали грађевински материјал III: Индустријска соПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/02/18
2018/11/2001/18-ОП-1Асфалтна маса за крпљење коловоза прављена по хладном поступкуКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/12/20
2018/09/0541/18-ОПРаоник (даска) за снег (1 комад)Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/10/05
2018/09/0542/18-ОПРаоник (даска) за снег Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/10/12
2018/08/2922/18-ОПИспорукa природног гаса Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
2018/09/28
2018/08/1505/18-ОПОстали грађевински материјал III:
Партија 1: Индустријска со; Партија 2: Магнезијум хлорид
Претходно обавештење
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање понуђача 2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oдлука о додели уговора-Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
2018/08/31
2018/08/1516/18-ОП-1Камени материјали:
Камени агрегати еруптивног порекла
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
2018/09/14
2018/08/1519/18-ОПГорива за транспортна средства:
Партија 1: Евро дизел и Евро премијум БМБ 95
Партија 2: Евро дизел и Евро премијум БМБ 95 путем компанијских картица
Претходно обавештење
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања понуђача
Измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача
Друга измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
2018/08/30
2018/07/2404/18-ОПОстали грађевински материјал II
Партија 1: Бетонски ивичњаци Партија 2: Бетонска галантерија за поплочавање и бетонске каналете
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
2018/08/23
2018/07/2336/18-ОПКамион кипер (5 ком)Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/08/22
2018/07/2339/18-ОПКамион путарац (2 ком)Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Odluka o dodeli ugovora
Oбавештење о закљученом уговору
2018/08/22
2018/07/2337/18-ОППосипач соли (5 ком)Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача

Измена конкурсне документације
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питања понуђача
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока 2
Трећа измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/10/04
2018/07/2338/18-ОПРаоник (даска) за снег (5 ком)Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питања понуђача
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока 2
Трећа измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/10/04
2018/07/1974/18-ОПУСЛУГЕ ОСИГУРАЊА :
Осигурање запослених
Осигурање имовине,аутокаско осигурање и одговорности из основа делатности
Осигурање возила (аутоодговорност)
Претходно обавештење
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања понуђача
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/08/03
2018/07/1102/18-ОППутне боје: Двокомпонентна хладна пластика за дебелослојне ознаке, двокомпонентна хладна прскана пластика, стаклена перлаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
2018/08/10
2018/06/0606/18-ОПВертикална сигнализацијаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/07/06
2018/05/2533/18-ОПКамено брашно (филер)Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/06/25
2018/05/1503/18-ОПОстали грађевински материјал I –
Партија 1: Песак речни
Партија 2: Шљунак природни
Партија 3: Готов бетон
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
2018/06/14
2018/05/1032/18-ОПРезервни делови за Wirtgen, Super 1800-1,Vogele и Valjak Hamm Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/06/15
2018/04/27106/18-ОПИзвођење радова на одржавању објеката путне привреде на територији града Новог СадаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/05/28
2018/04/2624/18-ОПАкумулатори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача
Oдлука о додели уговора
2018/05/28
2018/04/2327/18-ОПОсновна средства из капиталне субвенције II – УтоваривачКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдговор на питање понуђача
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Трећа измена конкурсне документације
Одговор на питање понуђача 2
Обавештење о продужењу рока 2
Четврта измена конк.документације
Трећи одговор на питање понуђача
Обавештење о продужењу рока 3
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/05/25
2018/04/1816/18-ОПКамени материјали:
Партија 1: Камени агрегати кречњачког порекла
Партија 2: Камене дробине, ЈН 16/18-ОП
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питања понуђача
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
2018/05/18
2018/03/2926/18-ОПОсновна средства из капиталне субвенцијe I
Камион (3 комада)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/30
2018/03/1675/18-ОПУслуге превоза
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/16
2018/03/1409/18-ОПСветлосна сигнализација
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/13
2018/02/2701/18-ОПБитумен и битуменске емулзије
Партија 1: Еуро битумен за путеве 50/70 (Битумен за путеве Бит 60)
Партија 2: Полимер битумен PmB 45/80-65
Партија 3: Kатјонска нестабилна битуменска емулзија КН 60
Партија 4: Дилетационе траке са припадајућим лепком
Партија 5: Фугизол
Партија 6: Полимер-модификована битуменска емулзија Pmb KN-60
Партија 7: Целулозна влакна (SMA)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање II
Трећа измена конкурсне документације
Четврта измена конк.док
Одговор на питање понуђача
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
2018/03/30
2018/02/1471/18-ОПOстали трошкови услуга-Услуге изнајмљивања радникаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/03/16
2017/12/2644/17-OПБитуменска емулзија:Зимска катјонска полустабилна битуменска емулзија ЗКП 60Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/01/25
2017/12/2502/17-OППутне боје-Боја за путеве, разређивач за боје и стаклене перле Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели
Обавештење о закљученом уговору
2018/01/24
2017/11/0139/17-OПКамено брашно (филер)Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnosenje ponuda
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2017/12/01
2017/09/2042/17-OПОсновна средства из капиталне субвенције V :
Посипач соли V=1 до 1,2 м³ (3 ком),
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Трећа измена конкурске документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/10/20
2017/09/0678/17-OПУСЛУГЕ ПРЕВОЗАПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
2017/10/06
2017/08/2505/17-OПОстали грађевински материјал III:
Партија 1: Индустријска со;
Партија 2: Магнезијум хлорид
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
2017/09/25
2017/08/1141/17-OПОсновна средства из капиталне субвенције IV
Камион кипер путарац погон 4х4,

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдговор на питање
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
2017/09/11
2017/07/2673/17-OП-1Услуге изнајмљивања радникаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдговор на питање
Oдлука о додели уговора
Одлука о додели уговора II
Oбавештење о закљученом уговор
2017/08/25
2017/07/0716/17-ОП-1Камени материјали :Камени агрегати еруптивног пореклаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Oдговор на питање 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/08/14
2017/07/0704/17-ОП Остали грађевински материјал II:
Партија 1: Бетонски ивичњаци,
Партија 2: Бетонска галантерија
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
2017/08/07
2017/07/0777/17-ОПУСЛУГЕ ОСИГУРАЊА :
Осигурање запослених
Осигурање имовине,аутокаско осигурање и одговорности из основа делатности
Осигурање возила (аутоодговорност)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне долументације
oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/08/07
2017/06/2822/17-ОПИспорука природног гаса
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
2017/07/28
2017/06/1373/17-ОПУслуге изнајмљивања радника

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/07/13
2017/06/1306/17-ОПВертикална сигнализација

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/07/13
2017/05/0802/17-ОП-2Двокомпонентна хладна пластика за дебелослојне ознаке, двокомпонентна хладна прскана пластика, стаклена перлаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/06/07
2017/05/0803/17-ОПОстали грађевински материјал I Партија 1 : Песак речни, Партија 2 : Шљунак природни и Партија 3 : Готов бетон

Позив за подношење понуда
Кпнкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави;Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
2017/06/07
2017/04/1924/17-ОПАКОМУЛАТОРИПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени у току трајања уговора
2017/05/19
2017/04/1028/17-ОПОсновна средства из капиталне субвенције II-Ровокопач
(комбинирка) са хидростатичким погоном
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/05/10
2017/04/0616/17-ОПКамени материјали
Партија 1: Камени агрегати кречњачког порекла
Партија 2: Камене дробине
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање 3
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2017/05/10
2017/03/1638/17-ОПРезервни делови за Wirtgen, Super Boy, Vogel, Valjak Hamm i DV Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/04/20
2017/03/0827/17-ОПОсновна средства из капиталне субвенције I,
Камион цистерна за воду запремина 8000 литара
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/04/07
2017/03/0319/17-ОПГориво за транспортна средстваПредходно обавештење
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Maj 2017.
2017/03/0101/17-ОПБитумен и битуменска емулзија
Партија 1: Еуро битумен за путеве 50/70 (Битумен за путеве Бит 60)
Партија 2: Полимер битумен PmB 45/80-65
Партија 3: Kатјонска нестабилна битуменска емулзија КН 60
Партија 4: Зимска катјонска полустабилна битуменска емулзија ЗКП 60
Партија 5: Дилетационе траке са припадајућим лепком
Партија 6: Фугизол ,
Партија 7: Полимер-модификована битуменска емулзија Pmb KN-60
Партија 8:Целулозна влакна (SMA)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдговор на питање 1
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави Партија 5
Одлука о обустави Партија 8
Обавештење о обустави Партија 5
Обавештење о обустави Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2

2017/03/31