Документа


План јавних набавки

План јавних набавки у складу са Законом  о јавним набавкама „Сл.гласник РС“ бр 91/19