Квалификациони поступак

 


Датум
објављивања
(год/мес/дан)
Број јавне
набавке
НазивДокументацијаРок за
достављање
понуда
Напомена
2020/10/2917/20-КП-6II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/20-КП-6
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање понуђача
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
2020/11/06
2020/11/09 Нови рок
2020/09/2517/20-КП-5II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/20-КП-5
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање понуђача
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговор на питање понуђача 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
2020/10/05
2020/10/06 Нови рок
2020/08/0417/20-КП-4II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/20-КП-4
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnosenje ponuda
Одлука о обустави Партија10
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
2020/08/12
2020/06/1517/20-КП-3II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/20-КП-3
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
2020/07/02
2020/06/1517/20-КП-2II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/20-КП-2
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави Партија 8
Обавештење о обустави Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 72020/06/23
2020/05/0517/20-КП-1II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/20-КП-1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
2020/05/13
2019/12/2346/19-КП-8II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 46/19-КП-8
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
2019/12/31
2019/12/0446/19-КП-7II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 46/19-КП-7
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави Партија 5
Обавештење о обустави Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговру Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
2019/12/12
2019/10/2346/19-КП-6II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 46/19-КП-6
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Одлука о обуст6ави поступка Партија 6 и Партија 15
Обавештење о обустави Партија 6
Обавештење о обустави Партија 15
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 14
2019/10/31
2019/09/1346/19 KП-5II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 46/19-КП-5
Позив за подношење понуда
кКонкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом угвору Партија1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом угвору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о обустави поступка Партија 6
Обавештење о обустави поступка Партија 8
2019/09/23
2019/08/0946/19 KП-4II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 46/19-КП-4
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 14
Обавештење о закљученом уговору Партија 15
2019/08/19
2019/07/0446/19 KП-3II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 46/19-КП-3
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
2019/07/12
2019/06/0746/19 KП-2II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 46/19-КП-2
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања понуђача
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о обустави
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави-Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 14
2019/06/17
2019/06/18 Нови рок
2019/04/1746/19 KП-1II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 46/19-КП-1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави Партија 13 и Партија 14
Обавештење ообустави-Партија 13
Обавештење о обустави-Партија 14
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Ообавештење о закљученом уговору Партија 9
Ообавештење о закљученом уговору Партија 10
Ообавештење о закљученом уговору Партија 11
Ообавештење о закљученом уговору Партија 12
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
2019/04/25
2019/03/1417/19- KП-3II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/19-КП-3
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 11
Oбавештење о закљученом уговору Партија 12
2019/03/22
2019/03/07104/19- KПИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА - ДРУГА ФАЗА Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/15
2019/02/2846/20-КП-2II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 46/20-КП-2
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
2019/03/09
2019/02/1417/20-КПI фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/20-КП
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Oдговор на питање 2
Oдлука о признавању квалификација
Обавештење о признавању квалификације

2019/03/16
2019/01/3146/20-КП-1II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 46/20-КП-1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговру Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
2019/02/10
2018/12/2817/18-КП-11II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-11
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави Партија 2 и Партија 4
Обавештење ообустави-Партија 2
Обавештење ообустави-Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
2019/01/14
2018/12/1417/18-КП-10II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-10
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2018/12/24
2018/11/2717/18-КП-9II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-9
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
2018/12/05
2018/10/02104/18-КП-7Поправка оштећених површина степеништа на прилазу Српском народном позоришту у Новом Саду у склопу редовног одржавањаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/10/10
2018/09/2017/18-КП-7II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-7
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
II обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
2018/09/28
2018/09/1917/18-КП-8II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-8
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
2018/09/29
2018/08/1517/18-КП-6II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-6
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања понуђача
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о обустави Партија 11
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 12
Oбавештење о закљученом уговору Партија 13
Oбавештење о закљученом уговору Партија 14
Oбавештење о закљученом уговору Партија 152018/08/24
2018/08/15104/18-КП-6„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ на основу програма рада зимске службе - ДРУГА ФАЗА ЈАВНА НАБАВКА бр. 104/18- KП-6Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/08/23
2018/08/06104/18-КП-5Поправка платоа ОШ Никола Тесла у Новом Саду у склопу редовног одржавањаОбавештење о продужењу рокаИзмена конкурсне документацијеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/08/15
2018/07/06104/18-КП-4Поправка зида код спортских терена у улици Антона Чехова, Нови Сад, у склопу редовног одржавања ЈН 104/18-КП-4Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/07/16
2018/07/0517/18-KP-5II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-5
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка-П7
Одлука о обустави поступка-П9
http://www.jkpput.rs/wp-content/uploads/2018/08/Obavest.-o-obustavi-Partija-7.pdf
Oбавештење о обустави Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
2018/07/13
2018/07/02104/18-KP-3Поправка платоа и пешачке стазе код цркве на Клиси, Нови Сад, у склопу редовног одржавања бр. 104/18-KП-3Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/07/10
2018/06/0117/18-KP-4II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-4
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
2018/06/11
2018/05/30104/18-КП-2Поправка саобраћајних и рекреативних површина Антона Чехова, Нови Сад, у склопу редовног одржавања Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/06/07
2018/05/15104/18-КП-1Поправка стаза на отвореним базенима Сајмиште у Новом Саду у склопу редовног одржавањаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/05/23
2018/04/2049/16-КП ОДЛУКА
О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Одлука о признавању квалификације
2018/04/1817/18-KP-3II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-3
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
2018/04/26
2018/03/30104/18-КППоправка саобраћајних површина на Петроварадинској тврђави у склопу редовног одржавањаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/10
2018/03/2717/18-KP-2II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање понуђача
Измена конкурсне докиументације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање понуђача 2
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 11
2018/04/05
2018/02/2246/19-КПI фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 46/19-КП
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Oдлука о додели уговора
Обавештење о признавању квалификација
Одлука о ажурирању листе
2019/03/25
2018/02/1417/18-KP-1II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели
Одлука о обустави
Обавештење о поднетом захтеву
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом уговору
Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Одлука о обустави поступка Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 2
2018/02/23
2018/02/1417/19-КП-2II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/19-КП-2
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2019/02/22
2018/02/0117/19-КП-1II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/19-КП-1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење ообустави-Партија 1
Обавештење ообустави-Партија 2
Обавештење ообустави-Партија 3
Обавештење ообустави-Партија 5
Обавештење ообустави-Партија 6
Обавештење ообустави-Партија 9
Обавештење ообустави-Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
2019/02/12
2018/01/1917/17-KP-15II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закључењу уговора Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
2018/01/29
2017/12/2017/17-KP-14II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-14
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
2017/12/28
2017/11/2717/17-KP-13II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-13
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о обустави Партија 6
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о обустави Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о обустави Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Нови рок 2017/12/06
2017/12/05
2017/10/26104/17-КП-2Поправка паркинга испред ЈКП”Информатике” Нови Сад
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдговор на питање
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/11/03
2017/10/16104/17-КП-1ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ на основу програма рада зимске службе
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/10/25
2017/10/1217/17-КП-11II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-11
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о обустави Партија 1
Oбавештење о обустави Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
2017/10/19
2017/10/0317/17-KP-12II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-12
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
2017/11/13
2017/09/2117/17-КП-10II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-10
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
2017/09/29
2017/08/1617/17-КП-9II фаза резервни деловиПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Oбавештење о закљученом уговор Партија 13
Oбавештење о закљученом уговор Партија 14
Oбавештење о закљученом уговор Партија 15
Oбавештење о закљученом уговор Партија 17
Oбавештење о закљученом уговор Партија 16
2017/08/24
2017/07/0717/17-КП-8 II фаза резервни деловиПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави;Партија 3 и Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Oбавештење о закљученом уговор Партија 13
Oбавештење о закљученом уговор Партија 14
2017/07/14
2017/06/1517/17-KП-7II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-7
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Oбавештење о закљученом уговор Партија 13
2017/06/22
2017/05/1817/17-KП-6II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-6
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 14
2017/05/26
2017/04/1917/17-KП-5II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-5
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
2017/04/28
2017/03/3017/17-KП-4II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-4
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питање и одговори
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 11
Oбавештење о закљученом уговору Партија 12
2017/04/07
2017/03/2117/17-KП-3II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-3
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави за Партију 4,Партију 5 и Партију 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
2017/03/28
2017/03/0817/17-KП-2II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-2
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
2017/03/16
2017/02/0717/17-KП-1II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закључемом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговора Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 142017/02/14
2017/01/0649/16-KП-6II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 49/16-КП-6
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6

2017/01/17