Услуге      


Формулар пријаве за уређење површина у приватном поседу


baza-simПроизводња

ЈКП „ПУТ“ се бави производњом асфалта, у котролисаним условима, за своје и екстерне потребе, као и бетона за интерне потребе.  Постројења за производњу асфалта, две фабрике асфалта  укупног производног капацитета 240 тана асфалта на сат (80 тона и 160 тона), се налазе у Руменци – Кисачки пут бб.  На истој локацији се налази и мање постројење за интерну производњу бетона.

izgradnjaИзградња

ЈКП „ПУТ“ је регистровано и бави се изградњом: аеродромских писти, саобраћајница свих категорија, спортских терена, бициклистичких стаза, тротоара, светлосне сигнализације, вертикалне и хоризонта сигнализације. За изградњу у прописаним стандардима,  ЈКП „ПУТ“,  располаже квалитетним људским ресурсима, великим бројем извршилаца са лиценцама, савременим возним и машинским парком. Изградња се одвија у контролисаним условима, уз строго поштовање захтева међународних стандарда из области: система менаџмента квалитета, заштите животне средине и безбедности и заштите на раду.

projektovanjeПројектовање

ЈКП „ПУТ“ Нови Сад, се бави пројектовањем изведених радова, пројектовањем сигнализације на јавним површинама где су предвиђена раскопавања или привремени радови, као и мањи пројекти из области ниско градње. У наредном периоду ЈКП „ПУТ“ ће сагледати и могућност проширења оделења у циљу учешћа у изради већих пројеката нискоградње.

 odrzavanjeОдржавање

ЈКП „ПУТ“ је регистрован и бави се оржавањем саобраћајница свих категорија, бициклистичких стаза,  тротоара,  одржавањем светлосне и вертикалне сигнализације, као и санацијом раскопаних јавних површина. Поред наведеног ЈКП „ПУТ“ Нови Сад се бави и оржавањем саобраћајница у зимским условима.