Управа


Директор :

Душан Радојичић, дипл.економиста, рођен 19.12.1980.године. у Новом Саду, основну и средњу школу завршио је у Новом Саду,  по образовању је дипломирани еконимиста, диплому о високом образовању стекао је 2005.године.
Поседује компетенције из области организације,  урављања, руковођења, финансија и рачуноводства. У периоду од 2004. до 2010.године обављао је низ значајних послова и функција у банкарском сектору  АИК Банке АД Ниш, од 2010. до 2013.године био је запослен у Развојној банци Војводине АД Нови Сад, а од 2013.  до 2016.године  у Привредном друштву „Одржавање и услуге“  ДОО Нови Сад, био је запослен на пословима помоћника директора за економске послове.Именован на функцију вршиоца дужности директора ЈКП Пут Нови Сад  11.07.2016.године.

dusan.radojicic@jkpput.rs

Помоћник директора за економско правне послове:
Милован Панић, дипл.економиста
Помоћник директора за техничке послове:
Мери Мејић, дипл.грађ.инж.
Помоћник директора за системску подршку:
Драган Хемон, дипл. инж. менаџмента

 

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац Службе за економске послове:
Мира Радуловић, дипл.економиста
mira.radulovic@jkpput.rs
Руководилац  Службе за правне послове:
Мирослав Ласловски, дипл.правник
miroslav.laslovski@jkpput.rs
Руководилац Службе јавних набавки:
Јованка Прашчевић, дипл.економиста
jovanka.prascevic@jkpput.rs

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
Руководилац  Службе механизације:
Горан Тарлаћ, дипл.маш.инжењер
goran.tarlac@jkpput.rs

СЛУЖБА ЛАБОРАТОРИЈЕ
Руководилац Службе лабораторије:
Биљана Пижурица, дипл.инж.технологије
biljana.pizurica@jkpput.rs

СЛУЖБА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ
Руководилац Службе путне привреде:
Валентина Жерајић
valentina.zerajic@jkpput.rs

СЛУЖБА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Руководилац Службе саобраћајне сигнализације:
Милица Радојичић
milica.radojicic@jkpput.rs

 

Oрганизациона шема

Надзорни одбор


председник: Митар Радоњић

чланови: Бранко Грбић , Мери Мејић

Биографије:

Митар Радоњић (рођен 05.02.1943. Миокусовићи - срез Даниловград, Црна Гора). Колонизован у Црвенку 1945. године, где завршава  Основну школу. Након тога уписује Гимназију у Сомбору а затим Правни Факултет у Београду, који је завршио 06.02.1967. године. Након одслужења војног рока запошљава се у Сремској Митровици ПИК Сирмијум, а исте  године прелази у Покрајински завод за социјално осигурање. Након тога од 01.02.1974. године ради у Комбинату нафтне индустрије Нафтагас све до 31.10.1982. године, када отвара Адвокатску канцеларију у Новом Саду. Адвокатском делатношћу се бави до пензионисања.
Именован је за председника Надзорног одбора од стране Скупштине Града Новог Сада.

Бранко Грбић (26.04.1958.), дипломирао је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду на Одсеку за друмски и градски саобраћај. Поседује лиценце 370 и 470 за пројектовање и извођење радова. Након завршеног факултета радио је у предузећу „Шипад“ Кључ као Руководилац аутосервиса и Руководилац шпедиције и транспорта. Након тога запошљава се у Градском саобраћајном предузећу Нови Сад, где је радио као Инжењер сарадник у развоју и Директор одржавања. У предузећу „Новотранс“ Нови Сад био је Генерални директор, а у предузећу „Војводинапут – Бачкапут“ Нови Сад био је Одговорни извођач радова.
Именован је за чланa Надзорног одбора од стране Скупштине Града Новог Сада.

Мери Мејић,( 22.04.1961.  Книн, Република Хрватска)  Дипломирани грађевински инжењер, Грађевински факултет у Загребу, 1985. године. Члан инжењерске коморе Србије од 2003. године. По завршеном факултету радила у Војнограђевинској дирекцији у Загребу, ГП „Јавор“ у Београду и ЈП „Грађевинско земљиште и путна привреда“ у Беочину, на пословима изградње и одржавања објеката. У ЈКП „Пут“ Нови Сад запослена од 2006. године као шеф градилишта, као руководилац грађевинске оперативе и као помоћник директора за техничке послове.
Члан је Надзорног одбора из реда запослених.

 

Овлашћено лице за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем:

uzbunjivanjeovlascenolice@yahoo.com

Лице за заштиту података о личности у ЈКП „Пут“ Нови Сад:

Олга Брчин - licezzpl@jkpput.rs

Лице задужено за поступање по неправилностима:

Љубомир Јокић - prijavanepravilnosti@jkpput.rs