Датум
објављивања
(год/мес/дан)
Број јавне
набавке
НазивДокументацијаРок за
достављање
понуда
Напомена
2020/06/0569/20-ППОдржавање и подршка интегралног информационог
система
Мишљење Републичке Комисије
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/06/15
2019/12/1669/19-ПП-1Одржавање и подршка интегралног информационог
система
Мишљење управе за ЈН
Конкурсна документација
Обавештење о покретању прег,поступка
Одлука о додели уговора
2019/12/24
2019/06/0569/19-ППОдржавање и подршка интегралног информационог
система
Мишљење управе ЈН
Конкурсна документација
обавештење о покретању преговарачког поступка
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/06/13
2018/10/1769/18-ПП-1Одржавање и подршка интегралног информационог
система
Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
2018/10/26
2018/03/2769/18-ППОдржавање и подршка интегралног информационог
система
Мишљење управе за ЈН
Обавштење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/04
2017/06/1903/17-ОП-ППОстали грађевински материјал I-Шљунак природниПозив за преговарање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/06/28
2017/04/2001/17-ОП-ППБитумен и битуменске емулзије; Дилатационе траке

Позив за преговарање
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5-Дилатационе траке
2017/04/28
2017/01/0473/16-ППОдржавање и подршка интегралног информационог
система MIS2OPEN
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/01/12