Поступак јавне набавке мале вредности

 


Датум
објављивања
(год/мес/дан)
Број јавне
набавке
НазивДокументацијаРок за
достављање
понуда
Напомена
2020/10/2263/20-МB-2УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II Услуге крпљења хладњака Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
2020/10/30
2020/10/2262/20-МB-2Услуге одржавања возила и машина I Услуге машинске обраде делова мотораКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору
2020/10/30
2020/10/1981/20-МBУслуге чишћења цистерни-Партија 1: Цистерна за битумен Партија 2: Цистерна за емулзијуКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2020/10/27
2020/10/1492/20-МBУслуге одржавања и поправки мотора марке "Hatz"Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/10/22
2020/07/3193/20-МBУслуге поправке и сервиса компресора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/08/10
2020/07/2234/20-МBОстали грађевински материјал VI – Геомрежа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/07/30
2020/07/0870/20-МBИзрада предходних асфалтних мешавина-рецептураПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/07/16
2020/07/0618/20-МBКанцеларијски материјал
Партија 1: Тонери за штампаче
Партија 2 : Остали канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору П1
Обавештење о закљученом уговору П2
2020/07/14
Резервисана јавна набавка у складу са Чланом 8 Закона о јавним набавкама
2020/07/0356/20-МBДозирни апарат (дозатор) Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Дрго обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/07/14
2020/07/0267/20-МB-1Испитивање опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину обликовану по партијама:
Партија 1: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Партија 2: МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2020/07/10
2020/07/0294/20-МВУслуге дијагностике, поправке и сервиса возила марке „Multicar“Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/07/10
2020/07/0138/20-МВРеконструкција крова Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/07/09
2020/06/2447/20-МВКомпресор ( 2ком.)Позив за подношење понудаКонкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/07/02
2020/06/2480/20-МВРепарација семафорских плочаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/07/02
2020/06/2454/20-МВВибро плоча( 2 ком.)Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питаље
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање два
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/07/02
2020/06/2461/20-МВВиброваљакПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/07/02
2020/06/1976/20-МВГодишње лиценцеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/06/29
2020/06/1250/20-МВХидраулични разбијач(ком. 1)Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/06/22
2020/06/0912/20-МВСитан инвентар- Противпожарна опремаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/06/17
2020/06/0484/20-МВ-1УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА IV Услуге дијагностике, поправке и сервиса грађевинских машина HBM Nobas Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
2020/06/12
2020/06/0410/20-МВЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/06/12
2020/06/0315/20-МВАуто гуме и вулканизерске услуге
Партија 1: Ауто гуме Партија 2: Вулканизерске услуге
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2020/06/11
2020/06/0311/20-МВ-3Потрошни материјал - Партија 1:Oстали потрошни материјал II и Партија 2: Асфалтан Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору П1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2020/06/11
2020/06/0284/20-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА IV Услуге дијагностике, поправке и сервиса грађевинских машина Caterpilar Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора<
Обавештење о закљученом уговору
2020/06/10
2020/06/0262/20-МВ-1УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I
Партија 1. Услуге ремонта пумпи високог притиска за гориво и дизни
Партија 2. Услуге електро и електронског сервиса
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2020/06/10
2020/06/0151/20-МВХидраулични агрегатКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/06/09
2020/05/2863/20-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II
Партија 1. Услуге обраде пакни и ламела
Партија 2. Услуге обраде, израде зупчаника,глодање и сл.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2020/06/05
2020/05/2061/20-МВ-1Услуге одржавања возила и машина
Партија 1. Услуге дијагностике и поправке грађ. Машине JCB
Партија 2. Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина групе New Holland
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2020/05/28
2020/05/1111/20-МВ-2Потрошни материјал: Средства за одржавање хигијенеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/05/18
2020/05/0679/20-МВТехнички преглед возила и машинаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/05/14
2020/04/3073/20-МВУслуге здравствених и систематских прегледаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/05/11
2020/04/1685/20-MVОдржавање интегралног информационог система III Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/04/28
2020/04/1507/20-МВ-1Остали грађевински материјал IV
Партија 1: Сливничке решетке
Партија 2: Линијске решетке
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору
2020/04/29
2020/04/1507/20-МВ Остали грађевински материјал IV - Партија 1: Сиви лив-шахт поклопац, Партија 2: ПВЦ цевиПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору П2
2020/04/29
2020/04/0867/20-МВ Контролисање и испитивање противпожарне опреме, опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину: Заштита од пожара Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/04/16
2020/04/0763/20-МВ-1УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II-Услуге поправке карданских вратила и спонаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/04/15
2020/04/0268/20-МВУслуге одржавања мрежне и рачунарске опремеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/04/10
2020/04/0172/20-МВОдржавање интегралног информационог система II Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/04/09
2020/03/1363/20-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II-Услуге поправке карданских вратила и спонаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2020/03/23
2020/03/0442/20-МВРадионичко возило са опремом Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање 2
Одговор на питање 3
Трећа измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
2020/03/12
2020/02/2748/20-МВПнеуматски чекић(4ком.)Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање понуђача
Измена конурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Одлука о додели уговора 2
Обавештење о закљученом уговру
2020/03/10

2020/02/2609/20-МВСветлосна сигнализацијаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/03/05
2020/02/2645/20-МВРучни ваљакКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање понуђача
Измена конурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање понуђача 2
Друго обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање 3
Трећа измена конкурсне документације
Треће обавештење о продужењу рока
Четврта измена конкурсне документације
Одговор на питање 4
Обавештење о продужењу рока 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/03/11 Нови рок
2020/02/2088/20-МВУслуге мобилних телефонаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/02/28
2020/02/1862/20-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I - Услуге ремонта елемената хидрауликеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/02/26
2020/02/1491/20-МВСпортске активности радникаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/02/24
2020/02/1411/20-МВ-1Потрошни материјал- Партија 1- Остали потрошни материјал Трихлоретилен; Партија 2- Асфалтан
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2020/02/24
2020/02/1412/20-МВ-1Ситан инвентар-АлатПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/02/24
2020/02/1378/20-МВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ III-
Партија 1:Услуге сервиса котлова за грејање и гасне инсталације
Партија 2: Услуге поправке гасне опреме
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговра
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговру Партија2
2020/02/21
2020/02/1261/20-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
Услуге дијагностике и поправке возила марке Iveco

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/02/20
2020/02/1112/20-МВСИТАН ИНВЕНТАР-Десктоп радне станице, штампачи и скенериПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Нови рок 2020/02/21
2020/02/20
2020/02/1020/20-МВМОТОРНА УЉА И МАЗИВАПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закњученом уговру Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2020/02/19
2020/02/0765/20-МВУСЛУГЕ РЕМОНТА АСФАЛТНЕ БАЗЕ I-Услуге ревизије трафостанице Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/02/19
2020/02/0664/20-МВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ
Партија 1. Услуге поправке и еталонирања процесних вага
Партија 2. Еталонирање колске ваге
Партија 3. Поправка колске ваге
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави
Обавештење о обустави
2020/02/14
2020/01/2811/20-МВПотрошни материјал-Остали потрошни материјалПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Нови рок 2020/02/07
2020/02/06
2019/12/2794/19-МВЗимски ремонт машина из групације WirtgenКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2020/01/10
2019/12/2064/19-МВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ
Партија 1. Услуге поправке и еталонирања процесних вага
Партија 2. Еталонирање колске ваге
Партија 3. Поправка колске ваге
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија3
2019/12/30
2019/12/1613/19-МВОстали ситан инвентар Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/12/24
2019/12/25 Нови рок

2019/12/1667/19-МВДОНАЦИЈА-НОВОГОДИШЊИ СЛАТКИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ У ДЕЧИЈЕМ СЕЛУ СРЕМСКА КАМЕНИЦАКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2019/12/24

2019/12/0523/19-МВНОВОГОДИШЊИ СЛАТКИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ У ЈКП „ПУТ“ Нови Сад Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/12/13

2019/12/0208/19-МВОстали грађевински материјал V Партија 1: Цемент, Партија 2: Дрвна грађаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору Партија2
2019/12/10

2019/11/2861/19-МВ-1УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговру
2019/12/06

2019/11/2104/19-МВ-4Остали грађевински материјал II Бетонски ивичњациПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/11/29

2019/11/1955/19-МВПрикључна глодалица ( греза) за асфалтПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/11/27

2019/10/2951/19-МВРеконструкција бензинске пумпеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање понуђача
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
II измена конкурсне документације
II Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/11/07
2019/11/08 Нови рок
2019/11/13 Нови рок2019/10/2961/19-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА Партија 1. Услуге ремонта хидраулике Партија 2. Услуге машинске обраде делова мотора Партија 3. Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес Партија 4. Услуге обраде, израде зупчаника,глодање Партија 5. Услуге поправки и сервисирања мотора"Hatz" Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави Партија 3
Обавештење о обустави Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
2019/11/062019/10/2537/19-МВТеренско возило (путничко)Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/11/052019/10/2304/19-МВ-3 Остали грађевински материјал II Бетонски ивичњациПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави
2019/10/312019/10/2186/19-МВУслуге сервисирања ,одржавања и замене делова за путнички програмКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору I
Обавештење о закљученом уговору II
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

2019/10/30
2019/11/01 Нови рок


2019/10/1559/19-МВСилос за филерПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одлуку о обустави поступка
Обавештење о обустави
2019/10/23
2019/10/31 Нови рок


2019/10/0863/19-МВМоторна уља и мазива-Хидраулична уља,мазива и средства за одржавње аутокозметикаПозив за подношење понуда
Конкурсна
документација

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/10/16


2019/09/2662/19-МВ-2УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I Дијагностика и поправка ваздушне инсталације на возилима и грађевинским машинама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2019/10/04


2019/09/2450/19-МВРеконструкција кроваКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/10/02
2019/10/04 Нови рок


2019/09/2404/19-МВ-2Остали грађевински материјал II
Партија 1:Бетонски ивичњаци
Партија 2: Бетонска галантерија за поплочавање и бетонске каналете
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави
Обавештење о обустави поступка
2019/10/02


2019/09/2090/19-МВИзрада елебората на основу геотехничких и геомеханичких испитивања Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

2019/09/30
2019/10/03 Нови рок

2019/09/0689/19-МВ Услуге одржавања мрежне и рачунарске опремеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/09/16


2019/09/0404/19-МВ-1 Остали грађевински материјал II
Партија 1:Бетонски ивичњаци
Партија 2: Бетонска галантерија за поплочавање и бетонске каналете
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави
Oбавештење о обустави поступка за Партију 1 и 2
2019/09/12


2019/08/2992/19-МВ Систематски преглед радника Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Нови рок
2019/09/09

2019/09/06


2019/08/2304/19-МВОстали грађевински материјал II
Партија 1:Бетонски ивичњаци
Партија 2: Бетонска галантерија за поплочавање и бетонске каналете
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о обустави
Обавештење о обустави-Партија 1 и Партија 2
2019/09/02
2019/09/03 Нови рок

2019/08/2188/19-МВОдржавање интегралног информационог система III Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/08/29
2019/08/30 Нови рок
2019/08/0811/19-МВ-1Потрошни материјал
Партија 1-Средство за одржавање хигијене;
Партија 2- Црна металургија;
Партија 3- Боје
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору П1
Обавештење о закљученом уговору п2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
2019/08/16
2019/08/0848/19-МВСитан инвентар I; Партија 1- Рачунарска опрема;Партија 2- Алат IПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Нови рок 2019/08/20
2019/08/16
2019/07/3087/19-МВУслуге ремонта машине за фарбање Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/08/06
2019/07/2456/19-МВПуферКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/08/01
2019/07/1018/19-МВКанцеларијски материјал
Партија 1: Тонери за штампаче
Партија 2 : Остали канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Одговор на питања понуђача 2
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2019/07/18
2019/07/19 Нови рок
2019/07/0370/19-МВИзрада претходних асфалтних машина- рецептураКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/07/11
2019/06/2621/19-МВИспорука електричне енергијеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/07/04
2019/06/2667/19-МВ-2Контролисање и испитивање противпожарне опреме, опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину-МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДАПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/07/04
2019/06/2581/19-МВРепарација семафорских плочаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/07/03
2019/06/2176/19-МВГодишње лиценцеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/07/1
2019/06/1110/19-МBЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели
Обавештење о закљученом уговору
2019/06/19
2019/06/0667/19-МB-1Контролисање и испитивање противпожарне опреме, опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину:
Партија 1: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Партија 2: МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора Партија 1
Одлука о обустави Партија 2
Обавештење о обустави-Партија 2
Обавештење о закљученом уговору
2019/06/14
2019/06/0462/19-МB-1УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I
Партија 1. Машинска обрада делова мотора
Партија 2. Услуге ремонта пумпи високог притиска за гориво и дизни
Партија 3. Услуге електро и електронског сервиса
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
2019/06/12
2019/06/0463/19-МB-1УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II
Партија 1. Услуге обраде пакни и ламела
Партија 2. Услуге обраде, израде зупчаника,глодање и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

2019/06/12
2019/05/1634/19-МBОстали грађевински материјал VI – Геомрежа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/05/24
2019/05/27 Нови рок
2019/05/28 Нови рок
2019/05/1508/19-МBОстали грађевински V; Цемент-Хидраулична везива за стабилизацију путеваПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/05/23
2019/04/2484/19-МB-1Услуге учесника спортских радничких игара Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о признавању рока
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2019/05/07
2019/04/1673/19-MВУслуге здравствених и систематских прегледа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2019/04/24
2019/04/1207/19-MВ-1Остали грађевински материјал IV – Партија 1: Сливничке решетке, Партија 2: Линијске решеткеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору
2019/04/22
2019/04/1280/19-MВТехнички преглед возила и машинаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/04/22
2019/04/1184/19-MВУслуге учесника спортских радничких игара Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка
2019/04/19
2019/04/0907/19-MВОстали грађевински материјал IV - Партија 1: Сиви лив-шахт поклопац, Партија 2: ПВЦ цевиКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
2019/04/17
2019/04/0809/19-MВСветлосна сигнализацијаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање 2
Обавештење о продужењу рока 2
Трећа измена конкурсне документације
Одговор на питање 3
Обавештење о продужењу рока 3
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Нови рок 2019/04/19
2019/04/16
2019/03/2511/19-MВПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ: Остали потрошни материјалКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2019/04/02
2019/03/2167/19-MВКонтролисање и испитивање противпожарне опреме, опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину: Заштита од пожараПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/29
2019/03/1972/19-MВОдржавање интегралног информационог система II.Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/27
2019/03/1315/19-MВАуто гуме и вулканизерске услуге
Партија 1: Ауто гуме Партија 2: Вулканизерске услуге
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одговор на питања понуђача 2
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача 3
Обавештење о продужењу рока
Трећа измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока 3
Одговор на питање 4
Одговор на питање 4
Четврта измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока 5
Одговор на питања понуђача 5
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору
Нови рок 2019/04/09
Нови рок 2019/04/03
Нови рок 2019/04/01
Нови рок 2019/03/29
2019/03/25
2019/03/0664/19-MВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ - Услуге поправке и еталонирања процесних вагаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/14
2019/02/2879/19-MВУслуге чишћења цистерни-Партија 1: Цистерна за битумен Партија 2: Цистерна за емулзијуКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2019/03/11
2019/02/2663/19-MВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II- Услуге поправке карданских вратила и спонаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/06
2019/02/2285/19-MВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА IV-Монтажа снежних плугова и посипача на нове камионеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/04
2019/02/2112/19-MВСИТАН ИНВЕНТАР-Десктоп радне станице, штампачи и скенериКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/04
2019/01/2362/19-MВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I-Услуге ремонта елемената хидрауликеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/01/31
2019/02/1468/19-MВУслуге одржавања мрежне и рачунарске опреме са уградњом деловаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
2019/02/22
2019/02/06ЈN 49/19-МВПредфилтери за суво одвајање камених честица на постројењу "Sim Ammann"CB150Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
2019/02/14
2019/02/05ЈN 77/19-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА III-Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина Venieri Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/02/13
2019/02/01ЈN 20/19-МВМОТОРНА УЉА И МАЗИВА
Партија 1: Моторна уља
Партија 2: Хидраулична уља, мазива и средства за одржавање-аутокозметика

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Одговор на питање
Четврта измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Трећа измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Четврта измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору п2
2019/02/19 нови рок
2019/02/13 Нови рок
2019/02/11
2019/01/28ЈN 65/19-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I-Услуге ревизије трафостанице
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2019/02/06
2019/01/28ЈN 78/19-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА III-
Партија 1:Услуге сервиса котлова за грејање и гасне инсталације
Партија 2: Услуге поправке гасне опреме
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2019/02/06
2019/01/28ЈN 66/19-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II-Услуге прегледа димњакаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/02/06
2018/12/28ЈN 49/18-МВ-1СИТАН ИНВЕНТАР-Алат Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/01/09
2018/12/06ЈN 49/18-МВСИТАН ИНВЕНТАР-Алат Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2018/12/14
2018/12/04ЈN 13/18-МВОстали ситан инвентарКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/12/12
2018/12/04ЈN 48/18-МВПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ: Црна металургијаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/12/13
2018/11/28ЈN 23/18-МВНОВОГОДИШЊИ СЛАТКИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ У ЈКП „ПУТ“ Нови Сад Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/12/06
2018/11/22ЈN 08/18-МВОстали грађевински материјал V Партија 1: Цемент, Партија 2: Дрвна грађаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2018/11/30
2018/11/20ЈN 28/18-МВСигнална приколицаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/11/28
2018/11/16ЈN 61/18-МВ-2УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
Партија 1. Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес
Партија 2. Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина групе New Holland
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
2018/11/26
2018/11/07ЈN 64/18-МВ-1РЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ; Еталонирање колске вагеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/11/15
2018/10/24ЈN 21/18-МВИспорука електричне енергијеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/11/02
2018/10/19ЈN 61/18-МВ-1УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
1. Услуге дијагностике и поправке грађ. Машине JCB
2. Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес
3. Услуге дијагностике и поправке возила марке Ивеко
4. Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина групе New Holland
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Одлука о обуставипоступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Одлука о обустави поступка-П 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
2018/10/29
2018/10/11ЈН80/18-МВРепарација семафорских плочаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/10/19
2018/10/04ЈН 43/18-МВСофтвер за базуКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
II обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/10/26
2018/10/03ЈН 64/18-МВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ
Партија 1. Услуге поправке и еталонирања процесних вага
Партија 2. Еталонирање колске ваге
Партија 3. Поправка колске ваге
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о обустави
Oбавештење о обустави- Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
2018/10/11
2018/10/02ЈН 61/18-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА-Сервис и одржавање возила марке ШкодаКонкурсна документација
Измена конкурсне документације
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/10/10
2018/10/02ЈН 78/18-МВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ III- Услуге сервиса котлова за грејање и гасне инсталацијеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/10/10
2018/09/12ЈН 14/18-МВ-1Лична и заштитна опрема-ХТЗ ОПРЕМА- Заштитна опрема Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/09/26
2018/07/27ЈН 68/18-МВУслуге одржавања мрежне и рачунарске опреме са уградњом делова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
2018/08/06
2018/08/09ЈН 46/18-МВСитан инвентар-противпожарна опремаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/08/20
2018/07/25ЈН 45/18-МВПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ: Црна металургијаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/08/03
2018/07/24ЈН 11/18-МВ-3Потрошни материјал, Партија 1: Средства за одржавање хигијене, Партија 2: БојеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
2018/08/02
2018/07/24ЈН 47/18-МВДесктоп радне станице (5 комада)<a Одлука о додели уговораhref="http://www.jkpput.rs/wp-content/uploads/2018/07/Poziv-za-podnosenje-ponuda-9.pdf" rel="noopener" target="_blank">Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питања понуђача
Oбавештење о закљученом уговору
2018/08/02
2018/07/10ЈН 70/18-МВ-1 Израда претходних асфалтних машина- рецептура Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/07/18
2018/07/04ЈН 66/18-МВРемонт асфалтне базе II-Преглед димњакаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/07/12
2018/06/29ЈН 76/18-МВГодишње лиценце Windows, Office, Cal и Мail сервер

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/07/09
2018/06/29ЈН 34/18-МВОстали грађевински материјал VI – Геомрежа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
2018/07/09
2018/06/29ЈН 18/18-МВКанцеларијски материјал
Партија 1: Тонери за штампаче
Партија 2: остали канцеларијски материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2018/07/10Резервисана ЈН
2017/03/2271/17-МВИзрада предходних асфалтних мешавина-рецептураПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
017/04/03
2017/03/2165/17-МВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ I- Преглед димњакаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/03/28
2017/03/1774/17-МВОдржавање интегралног информационог система II
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/03/27
2017/03/1561/17-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА-
Сервис и одржавање возила марке Шкода
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/03/23
2017/02/2167/16-МВКонтролисање и испитивање противпожарне
опреме, опреме за рад, услова радне околине и
испитивање утицаја на животну средину
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/03/01
2017/02/21
64/17-MВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ
Партија 1. Оправка процесних вага
Партија 2. Еталонирање колске ваге
Партија 3.Оправка колске ваге
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору-Партија 1
Обавештење о закљученом уговору-Партија 3
Обавештење о закљученом уговору-Партија 2
2017/03/01
2017/01/0420/16-MВМОТОРНА УЉА И МАЗИВА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/01/11
2016/12/2866/16-МВ-1Ремонт асфалтне базе:
Партија 1: Оправка процесних вага
Партија 2: Еталонирање колске ваге
Партија 3: Оправка колске ваге
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
2017/01/11