Набавке на које се закон о јавној набавци не примењује

 


Датум
објављивања
(год/мес/дан)
Број јавне
набавке
НазивДокументацијаРок за
достављање
понуда
Напомена