Датум
објављивања
Број јавне
набавке
Назив Документација Рок за
достављање
понуда
Напомена
01.03.2017. 01/17-ОП Битумен и битуменска емулзија
Партија 1: Еуро битумен за путеве 50/70 (Битумен за путеве Бит 60)
Партија 2: Полимер битумен PmB 45/80-65
Партија 3: Kатјонска нестабилна битуменска емулзија КН 60
Партија 4: Зимска катјонска полустабилна битуменска емулзија ЗКП 60
Партија 5: Дилетационе траке са припадајућим лепком
Партија 6: Фугизол ,
Партија 7: Полимер-модификована битуменска емулзија Pmb KN-60
Партија 8:Целулозна влакна (SMA)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдговор на питање 1
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави Партија 5
Одлука о обустави Партија 8
Обавештење о обустави Партија 5
Обавештење о обустави Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2

31.03.2017.
08.05.2017. 02/17-ОП-2 Двокомпонентна хладна пластика за дебелослојне ознаке, двокомпонентна хладна прскана пластика, стаклена перла Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
07.06.2017.
25.12.2017. 02/17-OП Путне боје-Боја за путеве, разређивач за боје и стаклене перле Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели
26.01.2018.
08.05.2017. 03/17-ОП Остали грађевински материјал I Партија 1 : Песак речни, Партија 2 : Шљунак природни и Партија 3 : Готов бетон

Позив за подношење понуда
Кпнкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави;Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
07.06.2017.
07.07.2017. 04/17-ОП Остали грађевински материјал II:
Партија 1: Бетонски ивичњаци,
Партија 2: Бетонска галантерија
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
07.08.2017.
25.08.2017. 05/17-OП Остали грађевински материјал III:
Партија 1: Индустријска со;
Партија 2: Магнезијум хлорид
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
25.09.2017.
13.06.2017. 06/17-ОП Вертикална сигнализација

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.07.2017.
06.04.2017. 16/17-ОП Камени материјали
Партија 1: Камени агрегати кречњачког порекла
Партија 2: Камене дробине
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање 3
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
10.05.2017.
07.07.2017. 16/17-ОП-1 Камени материјали :Камени агрегати еруптивног порекла Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Oдговор на питање 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.08.2017.
03.03.2017. 19/17-ОП Гориво за транспортна средства Предходно обавештење
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Maj 2017.
28.06.2017. 22/17-ОП Испорука природног гаса Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
28.07.2017.
19.04.2017. 24/17-ОП АКОМУЛАТОРИ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени у току трајања уговора
19.05.2017.
08.03.2017. 27/17-ОП Основна средства из капиталне субвенције I,
Камион цистерна за воду запремина 8000 литара
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.04.2017.
10.04.2017. 28/17-ОП Основна средства из капиталне субвенције II-Ровокопач
(комбинирка) са хидростатичким погоном
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
10.05.2017.
16.03.2017. 38/17-ОП Резервни делови за Wirtgen, Super Boy, Vogel, Valjak Hamm i DV Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.04.2017.
01.11.2017. 39/17-OП Камено брашно (филер) Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnosenje ponuda
Oдлука о додели уговора
01.12.2017.
11.08.2017. 41/17-OП Основна средства из капиталне субвенције IV
Камион кипер путарац погон 4х4,

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдговор на питање
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
11.09.2017.
20.09.2017. 42/17-OП Основна средства из капиталне субвенције V :
Посипач соли V=1 до 1,2 м³ (3 ком),
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Трећа измена конкурске документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.10.2017.
26.12.2017. 44/17-OП Битуменска емулзија:Зимска катјонска полустабилна битуменска емулзија ЗКП 60 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
25.01.2018.
13.06.2017. 73/17-ОП Услуге изнајмљивања радника

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
13.07.2017.
26.07.2017. 73/17-OП-1 Услуге изнајмљивања радника Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдговор на питање
Oдлука о додели уговора
Одлука о додели уговора II
Oбавештење о закљученом уговор
25.08.2017.
07.07.2017. 77/17-ОП УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА :
Осигурање запослених
Осигурање имовине,аутокаско осигурање и одговорности из основа делатности
Осигурање возила (аутоодговорност)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне долументације
oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
07.08.2017.
06.09.2017. 78/17-OП УСЛУГЕ ПРЕВОЗА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
06.10.2017.