Квалификациони поступак

 


Датум
објављивања
(год/мес/дан)
Број јавне
набавке
Назив Документација Рок за
достављање
понуда
Напомена
2018/04/20 49/16-КП ОДЛУКА
О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Одлука о признавању квалификације
2018/04/18 17/18-KP-3 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-3
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
2018/04/26
2018/03/30 104/18-КП Поправка саобраћајних површина на Петроварадинској тврђави у склопу редовног одржавања Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/10
2018/03/27 17/18-KP-2 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање понуђача
Измена конкурсне докиументације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање понуђача 2
Oдлука о додели уговора
2018/04/05
2018/02/14 17/18-KP-1 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели
Одлука о обустави
Обавештење о поднетом захтеву
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом уговору
Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
2018/02/23
2018/01/19 17/17-KP-15 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закључењу уговора Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
2018/01/29
2017/12/20 17/17-KP-14 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-14
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
2017/12/28
2017/11/27 17/17-KP-13 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-13
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о обустави Партија 6
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о обустави Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о обустави Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Нови рок 2017/12/06
2017/12/05
2017/10/26 104/17-КП-2 Поправка паркинга испред ЈКП”Информатике” Нови Сад Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдговор на питање
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/11/03
2017/10/16 104/17-КП-1 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ на основу програма рада зимске службе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/10/25
2017/10/12 17/17-КП-11 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-11
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о обустави Партија 1
Oбавештење о обустави Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
2017/10/19
2017/10/03 17/17-KP-12 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-12
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
2017/11/13
2017/09/21 17/17-КП-10 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-10
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
2017/09/29
2017/08/16 17/17-КП-9 II фаза резервни делови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Oбавештење о закљученом уговор Партија 13
Oбавештење о закљученом уговор Партија 14
Oбавештење о закљученом уговор Партија 15
Oбавештење о закљученом уговор Партија 17
Oбавештење о закљученом уговор Партија 16
2017/08/24
2017/07/07 17/17-КП-8 II фаза резервни делови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави;Партија 3 и Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Oбавештење о закљученом уговор Партија 13
Oбавештење о закљученом уговор Партија 14
2017/07/14
2017/06/15 17/17-KП-7 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-7
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Oбавештење о закљученом уговор Партија 13
2017/06/22
2017/05/18 17/17-KП-6 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-6
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 14
2017/05/26
2017/04/19 17/17-KП-5 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-5
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
2017/04/28
2017/03/30 17/17-KП-4 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-4
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питање и одговори
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 11
Oбавештење о закљученом уговору Партија 12
2017/04/07
2017/03/21 17/17-KП-3 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-3
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави за Партију 4,Партију 5 и Партију 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
2017/03/28
2017/03/08 17/17-KП-2 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-2
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
2017/03/16
2017/02/07 17/17-KП-1 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закључемом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговора Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 14

2017/02/14
2017/01/06 49/16-KП-6 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 49/16-КП-6
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6

2017/01/17