Квалификациони поступак

 


Датум
објављивања
Број јавне
набавке
Назив Документација Рок за
достављање
понуда
Напомена
19.01.2018. 17/17-KP-15 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели
29.01.2018.
20.12.2017. 17/17-KP-14 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-14
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
28.12.2017.
27.11.2017. 17/17-KP-13 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-13
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о обустави Партија 6
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о обустави Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о обустави Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Нови рок 06.12.2017.
05.12.2017.
03.10.2017. 17/17-KP-12 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-12
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
13.11.2017.
16.10.2017. 104/17-КП-1 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ на основу програма рада зимске службе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.10.2017.
26.10.2017. 104/17-КП-2 Поправка паркинга испред ЈКП”Информатике” Нови Сад Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдговор на питање
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
03.11.2017.
12.10.2017. 17/17-КП-11 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-11
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о обустави Партија 1
Oбавештење о обустави Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
19.10.2017.
21.09.2017. 17/17-КП-10 II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-10
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
29.09.2017.
16.08.2017. 17/17-КП-9 II фаза резервни делови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Oбавештење о закљученом уговор Партија 13
Oбавештење о закљученом уговор Партија 14
Oбавештење о закљученом уговор Партија 15
Oбавештење о закљученом уговор Партија 17
Oбавештење о закљученом уговор Партија 16
24.08.2017.
07.07.2017. 17/17-КП-8 II фаза резервни делови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави;Партија 3 и Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Oбавештење о закљученом уговор Партија 13
Oбавештење о закљученом уговор Партија 14
14.07.2017.
15.06.2017. 17/17-KП-7 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-7
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Oбавештење о закљученом уговор Партија 13
22.6.2017.
18.05.2017. 17/17-KП-6 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-6
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 14
26.05.2017.
19.04.2017. 17/17-KП-5 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-5
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
28.04.2017.
30.03.2017. 17/17-KП-4 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-4
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питање и одговори
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 11
Oбавештење о закљученом уговору Партија 12
07.04.2017.
21.03.2017. 17/17-KП-3 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-3
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави за Партију 4,Партију 5 и Партију 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
28.03.2017.
08.03.2017. 17/17-KП-2 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-2
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
16.03.2017.
07.02.2017. 17/17-KП-1 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закључемом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговора Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 14

14.02.2017.
06.01.2017. 49/16-KП-6 II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 49/16-КП-6
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6

17.01.2017.