Квалификациони поступак

 


Датум
објављивања
(год/мес/дан)
Број јавне
набавке
НазивДокументацијаРок за
достављање
понуда
Напомена
2018/10/02104/18-КП-7Поправка оштећених површина степеништа на прилазу Српском народном позоришту у Новом Саду у склопу редовног одржавањаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/10/10
2018/09/1917/18-КП-8II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-8
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
2018/09/29
2018/09/2017/18-КП-7II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-7
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
II обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Oдлука о додели уговора
2018/09/28
2018/08/1517/18-КП-6II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-6
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања понуђача
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о обустави Партија 11
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 12
Oбавештење о закљученом уговору Партија 13
Oбавештење о закљученом уговору Партија 14
Oбавештење о закљученом уговору Партија 152018/08/24
2018/08/15104/18-КП-6„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ на основу програма рада зимске службе - ДРУГА ФАЗА ЈАВНА НАБАВКА бр. 104/18- KП-6Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/08/23
2018/08/06104/18-КП-5Поправка платоа ОШ Никола Тесла у Новом Саду у склопу редовног одржавањаОбавештење о продужењу рокаИзмена конкурсне документацијеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/08/15
2018/07/06104/18-КП-4Поправка зида код спортских терена у улици Антона Чехова, Нови Сад, у склопу редовног одржавања ЈН 104/18-КП-4Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/07/16
2018/07/0517/18-KP-5II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-5
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка-П7
Одлука о обустави поступка-П9
http://www.jkpput.rs/wp-content/uploads/2018/08/Obavest.-o-obustavi-Partija-7.pdf
Oбавештење о обустави Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
2018/07/13
2018/07/02104/18-KP-3Поправка платоа и пешачке стазе код цркве на Клиси, Нови Сад, у склопу редовног одржавања бр. 104/18-KП-3Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/07/10
2018/06/0117/18-KP-4II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-4
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
2018/06/11
2018/05/30104/18-КП-2Поправка саобраћајних и рекреативних површина Антона Чехова, Нови Сад, у склопу редовног одржавања Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/06/07
2018/05/15104/18-КП-1Поправка стаза на отвореним базенима Сајмиште у Новом Саду у склопу редовног одржавањаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/05/23
2018/04/2049/16-КП ОДЛУКА
О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Одлука о признавању квалификације
2018/04/1817/18-KP-3II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-3
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
2018/04/26
2018/03/30104/18-КППоправка саобраћајних површина на Петроварадинској тврђави у склопу редовног одржавањаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/10
2018/03/2717/18-KP-2II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање понуђача
Измена конкурсне докиументације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање понуђача 2
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 11
2018/04/05
2018/02/1417/18-KP-1II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/18-КП-1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели
Одлука о обустави
Обавештење о поднетом захтеву
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом уговору
Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Одлука о обустави поступка Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 2
2018/02/23
2018/01/1917/17-KP-15II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-15
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закључењу уговора Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
2018/01/29
2017/12/2017/17-KP-14II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-14
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
2017/12/28
2017/11/2717/17-KP-13II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-13
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о обустави Партија 6
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о обустави Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о обустави Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Нови рок 2017/12/06
2017/12/05
2017/10/26104/17-КП-2Поправка паркинга испред ЈКП”Информатике” Нови Сад
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдговор на питање
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/11/03
2017/10/16104/17-КП-1ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ на основу програма рада зимске службе
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/10/25
2017/10/1217/17-КП-11II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-11
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о обустави Партија 1
Oбавештење о обустави Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
2017/10/19
2017/10/0317/17-KP-12II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-12
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
2017/11/13
2017/09/2117/17-КП-10II фазa квалификационог поступка резервни делови
ЈН бр 17/17-КП-10
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
2017/09/29
2017/08/1617/17-КП-9II фаза резервни деловиПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Oбавештење о закљученом уговор Партија 13
Oбавештење о закљученом уговор Партија 14
Oбавештење о закљученом уговор Партија 15
Oбавештење о закљученом уговор Партија 17
Oбавештење о закљученом уговор Партија 16
2017/08/24
2017/07/0717/17-КП-8 II фаза резервни деловиПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави;Партија 3 и Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Oбавештење о закљученом уговор Партија 13
Oбавештење о закљученом уговор Партија 14
2017/07/14
2017/06/1517/17-KП-7II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-7
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 5
Oбавештење о закљученом уговор Партија 6
Oбавештење о закљученом уговор Партија 7
Oбавештење о закљученом уговор Партија 8
Oбавештење о закљученом уговор Партија 9
Oбавештење о закљученом уговор Партија 10
Oбавештење о закљученом уговор Партија 11
Oбавештење о закљученом уговор Партија 12
Oбавештење о закљученом уговор Партија 13
2017/06/22
2017/05/1817/17-KП-6II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-6
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 14
2017/05/26
2017/04/1917/17-KП-5II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-5
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
2017/04/28
2017/03/3017/17-KП-4II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-4
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питање и одговори
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
Oбавештење о закљученом уговору Партија 11
Oбавештење о закљученом уговору Партија 12
2017/04/07
2017/03/2117/17-KП-3II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-3
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави за Партију 4,Партију 5 и Партију 9
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 6
Oбавештење о закљученом уговору Партија 7
Oбавештење о закљученом уговору Партија 8
Oбавештење о закљученом уговору Партија 10
2017/03/28
2017/03/0817/17-KП-2II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-2
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
2017/03/16
2017/02/0717/17-KП-1II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 17/17-КП-1
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закључемом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговора Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 142017/02/14
2017/01/0649/16-KП-6II фаза квалификационог поступка
резервни делови ЈН бр 49/16-КП-6
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6

2017/01/17