Зимска служба

11/12.1.2017.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Трећи и други
Стање путева и проходност: Коловози влажни, снега до 5 цм, саобраћај се одвија отежано.
Утрошак материјала: со  4 т ; MgCl2/вода Ø л; NaCl/вода Ø л

10/11.1.2017.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Други и трећи
Стање путева и проходност: Коловози влажни, снега до 5 цм, саобраћај се одвија отежано.
Утрошак материјала: со  488,15 т ; MgCl2/вода 4.000 л; NaCl/вода Ø л

9/10.1.2017.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Други
Стање путева и проходност: Коловози влажни, снег од 7-18 ч, саобраћај се одвија успорено.
Утрошак материјала: со  592,1 т ; MgCl2/вода 7.300 л; NaCl/вода 4.600 л

8/9.1.2017.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први
Стање путева и проходност: Коловози делимично влажни, саобраћај се одвија нормално.
Утрошак материјала: со  12,2 т ; MgCl2/вода Ø л; NaCl/вода Ø л

7/8.1.2017.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први
Стање путева и проходност: Коловози суви, саобраћај се одвија нормално.
Утрошак материјала: со  4 т ; MgCl2/вода Ø л; NaCl/вода Ø л

6/7.1.2017.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први
Стање путева и проходност: Коловози суви, саобраћај се одвија нормално.
Утрошак материјала: со  1 т ; MgCl2/вода Ø л; NaCl/вода Ø л

5/6.1.2017.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Други
Стање путева и проходност: Коловози током дана суви, ноћу влажни, саобраћај се одвија нормално.
Утрошак материјала: со  51,8 т ; MgCl2/вода 3.800 л; NaCl/вода Ø л

4/5.1.2017.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први и други
Стање путева и проходност: Коловози влажни, саобраћај се одвија отежано.
Утрошак материјала: со  472,1 т ; MgCl2/вода 4.000 л; NaCl/вода 6.000 л

3/4.1.2017.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности:  Други
Стање путева и проходност: Коловози влажни, саобраћај се одвија отежано.
Утрошак материјала: со  517,3 т ; MgCl2/вода 4.400 л; NaCl/вода 3.600 л

2/3.1.2017.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први и други
Стање путева и проходност: Коловози суви, саобраћај се одвија нормално.
Утрошак материјала: со  3,95 т ; MgCl2/вода 1.900 л; NaCl/вода 2.500 л

1/2.1.2017.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први и други
Стање путева и проходност: Коловози суви ( током ноћи влажни ), саобраћај се одвија нормално. Превентивно третиране критичне деонице.
Утрошак материјала: со  3,95 т ; MgCl2/вода 1.900 л; NaCl/вода 2.500 л

30/31.12.2016.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први и други
Стање путева и проходност: Коловози суви, саобраћај се одвија нормално. Превентивно третиране критичне деонице.
Утрошак материјала: со  1 т ; MgCl2/вода 3200 л; NaCl/вода 2800 л

29/30.12.2016.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први и други
Стање путева и проходност: Коловози суви, саобраћај се одвија нормално. Превентивно третиране критичне деонице.
Утрошак материјала: со  Ø т ; MgCl2/вода 800 л; NaCl/вода 2000 л

28/29.12.2016.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први и други
Стање путева и проходност: Коловози суви, саобраћај се одвија нормално. Превентивно третиране критичне деонице.
Утрошак материјала: со 3,2 т ; MgCl2/вода 800 л; NaCl/вода 1200 л

27/28.12.2016.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први
Стање путева и проходност: Коловози суви, саобраћај се одвија нормално. Превентивно третиране критичне деонице.
Утрошак материјала: со Ø т ; MgCl2/вода 800 л; NaCl/вода 1800 л

26/27.12.2016.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први
Стање путева и проходност: Коловози суви, саобраћај се одвија нормално.
Утрошак материјала: со Ø т ; MgCl2/вода Ø л; NaCl/вода Ø л

25/26.12.2016.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први
Стање путева и проходност: Коловози влажни, препоручује се опрезна вожња.
Утрошак материјала: со 6,45 т ; MgCl2/вода 500 л; NaCl/вода 750 л

24/25.12.2016.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први
Стање путева и проходност: Коловози влажни, препоручује се опрезна вожња.
Утрошак материјала: со 132,15; MgCl2/вода 1.100 л; NaCl/вода 1.000 л

23/24.12.2016.год.
Смена: I и II ( ноћно дежурство )
Степен приправности: Први
Стање путева и проходност: Коловози влажни, саобраћај се одвија отежано.
Утрошак материјала: со 178,7; MgCl2/вода 3.600 л; NaCl/вода 26.800 л