Семафоризација раскрсница и поправка бициклистичких стаза

posted in: вести | 0

Eкипе ЈКП „ПУТ“ тренутно су ангажоване на градилиштима широм града а такође и у приградским насељима Кисач, Ковиљ, Пејићеви салаши, Ченеј, Степановићево, Петроварадин…

Семафоризација раскрсница се обавља на 4 локације: две на Темеринском путу и две на Бул. Патријарха Павла

-на Темеринском путу, на укрштању са Улицом мајке Југовића  су завршени припремни радови ( ископи, темељи за семафорске стубове, каблирање…) а током недеље ће се асфалтирати саобраћајне површине на пешачким и бициклистичким стазама

-на Темеринском путу, на укрштању са Дечанском улицом се ради иновација постојеће семафорске опреме, постављају се нови електронски уређаји, занавља се вертикална и хоризонтална сигнализација и врши уређење  саобраћајних површина.

-на Бул. патријарха Павла, на укрштању са Илирском  се раде прекопи, и израда кабловског система канализације, шахтова и темеља за стубове а четврта локација на којој се одвијају радови на постављању семафора се налази на Бул. Патријарха Павла, на укрштању са Улицом Илариона Руварца.

Битно је истаћи да се радови одвијају по фазама и у складу са њима поставља одговарајућа радна сигнализација а саобраћај се одвија без застоја.  Свим учесницима у саобраћају се саветује да поштују сигнализацију и ограничење брзине у зони радова.

Претходних дана су вршени радови на попоравци бициклистичких стаза са нагласком на „обарању ивичњака“  на споју стаза и коловоза како би вожња бициклиста била безбеднија и комфорнија. Ови радови се врше у континуитету, у сарадњи са Удружењем грађана бициклистичке иницијативе и према налозима Управе за саобраћај и путеве. У претходном периоду овакви радови су  завршени у Бранка Бајића, Браће Поповић, Корнелија Станковића и Хаџи Рувиновој.