Санација пута на Пејићевим салашима

posted in: вести | 0

Почетком ове недеље, грађевинске екипе ЈКП „ПУТ“ Нови Сад, започеле су радове на санацији саобраћајнице на Пејићевим салашима, од Месне заједнице до везе са државним  путем II a -102.

Планирано је да се коловоз, у дужини  око 2 км, санира методом цементне стабилизације, а радови би  требало да буду завршени до краја овог месеца.

Пејићеви салаши-цементна стабилизација

Поред радова на поправци тротоара у Улици Драгише Брашована који су и даље у току, због којих је на снази делимична измена режима саобраћаја која подразумева забрањено скретање из Народног фронта у ову улицу, започети су радови на уређењу саобраћајних површина код објекта ПУ „Радоосно детињство“ у Улици Павла Симића. У Новом Саду се још ради на затварању раскопаних јавних површина у Улици Николе Пашића а у Јанка Чмелика се попорављају оштећене површине тротоара на местима на којима су за то добијени инспекцијски налози.

У ванградским местима у Ковиљу се врши припрема за пресвлачење новим асфалтом у Улици Иве Лоле Рибара а у Футогу у продужетку Марка Јелисића и Ветернику у Улици ветернички брег се попорављају туцанички коловози.