Завршено асфалтирање у Улици Бранислава Букурова

posted in: вести | 0

Иако је киша у јутарњим часовима, у  понедељак – 23. септембра одложила почетак радова,  грађевинске екипе ЈКП „ПУТ“ су током преподнева започеле радове на стругању оштећених слојева коловоза у Улици Бранислава Букурова у Сремској Каменици а у среду је извршено асфалтирање у пуној ширини и дужини од око 600 м.

Након једног кишног дана када су сви радови били обустављени, данас се ради на изради успоривача брзине у Бранислава Букурова а започети су и радови на санацији Гроздове улице, такође у Сремској Каменици.

Два успоривача брзине су изграђена и у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду а  затварање раскопаних јавних површина се ради у Панчевачкој улици и на  делу тротоара на Булевару цара Лазара где се, са стране ТЦ“Променада“  ради и санација делова бициклистичке стазе и тротоара.

У току је санација паркинга туцаником на Новом насељу у Улици Партизанских база.