Нови асфалт у Улици Десанке Максимовић

posted in: вести | 0

Због радова  грађевинских екипа ЈКП“ПУТ“ Нови Сад на санацији коловоза у  делу Улице Десанке Максимовић на Адицама, од Богдана Поповића ка Телепској долини, улица ће бити затворена за саобраћај у периоду од 21-25. фебруара 2019. године. Планирано је да се након припремних радова и уклањања постојећег оштећеног слоја  изврши постављање новог асфалтног слоја у дужини од 330 м и израда банкина у ширини од 1 м.

Напомињемо да у зимском периоду динамика грађевинских радова зависи од временских прилика због чега рок завршетка може бити продужен!