Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици

posted in: вести | 0
Користећи сваки леп дан ове недеље,  грађевинске екипе ЈКП“ПУТ“ Нови Сад наставиле су већ започете радове, а кренуло се и са обимним радовима  на још две локације. У Ковиљу у Улици Ласла Гала, тренутно се врши припрема за пресвлачење новим асфалтним слојем. Радови су обимни  и обухватају израду подлоге, постављање ивичњака а затим и пресвачење новим асфалтом у дужини од око 300м. Време предвиђено за ове радове је петнаест дана уз услов одговарајућих временских прилика.
Становници  Шимширове улице у Сремској Каменици  у којој је постојао туцанички коловоз, добиће нови асфалт. Овде се након завршене припреме туцаничке подлоге данас врши уградња асфалта у дужини од око 375м. У Каменици је, такође, извршено асфалтирање и Јабланове улице.
   Једна екипа ради на санацији коловоза државног пута Футог-Бегеч и на Руменачком путу. Остале грађевинске екипе раде на поправци туцаничких коловоза на Сајлову и у Бегечу, у улицама: Ослобођења, Доситеја Обрадовића и Лазе Костића. У Руменци су завршене поправке асфалтом у Улици српских добровољаца, а у Ветернику улице: Војводе Путника, Војводе Бојовића и Јарославе Јароши. У Петроварадину се раде поправке коловоза асфалтом у Прерадовићевој, Округлићевој, Ф.Штефановића и Динка Шимуловића а поправке тротоара у Улици Косте шокице.
  Oдељење сигнализације ради на санацији хаварије семафорске сигнализације на раскрсници Футошки пут-Илариона Руварца и обележавање хоризонталне сигнализације на коловозу, бициклистичким и пешачким стазама  све док временски услови то буду дозвољавали.