Припреме Зимске службе ПУТ-а

posted in: вести | 0

Иако се ове године “ михољско лето“ продужило све до краја октобра месеца и омогућило да наше грађевинске екипе наставе да раде истом динамиком као и током летњег периода, упоредо са њима се раде и припреме за Зимску сезону која, према Закону о безбедности саобраћаја, званично почиње 1.новембра а завршава 1.априла.

План Зимске службе ЈКП“ПУТ“ као носиоца Зимске службе Града Новог Сада је завршен и предат на усвајање надлежнима. У надлежности ПУТ-а је мрежа саобраћајница дуга око 800 км, и око 80 км државних путева на прилазима Новом Саду које за ЈП“Путеви Србије“ одржава наше предузеће.

Од 1.новембра па све до краја Зимске сезоне, ПУТ је у обавези да врши дежурства са два возила са посипачима за течно посипање коловоза а од временских прилика, температуре и интензитета падавина зависе и степени приправности тј обим ангажованости механизације. Путни правци се одржавају по маршрутама које су по приоритетима сврстане у три приоритета што је дефинисано Програмом Зимске службе.

Набавка путне соли и осталих посипних материјала је у процесу набавке и она ће континуирано стизати у складу са временским приликама и нашим потребама.

У склопу припрема,  врши се сервисирање, ремонт и функционалне пробе механизације и припадајуће опреме потребне за рад Зимске службе.

У максималном степену приправности ангажује се  28 радних јединица на посипању соли и  39 јединица на чишћењу и посипању а у случају ванредне ситуације ангажује се сва расположива механизација. У случају да ни то није довољно Градски штаб за ванредне ситуације уводи и друга лица и институције.

У току сезоне очекујемо и набавку пет нових возила са посипачима и припадајућом опремом.

У оквиру припрема је и постављање вертикалне сигнализације за вожњу у зимским условима у складу са пројектом техничког регулисања саобраћаја. То су знакови ограничења брзине и упозорења на клизав коловоз услед кише, снега, леда и поледице.

Да подсетимо, поред активности на чишћењу саобраћајница и посипања сољу, постоји низ других активности које обавља Зимска служба као што је: прање саобраћајне сигнализације, прочишћавање упојних канала, сливничких ниша, ригола и коруба на мостовима ради бржег одвођења воде са коловоза.