Завршена санација аутобуског стајалишта у Руменачкој

posted in: вести | 0

Претходна три дана грађевинске екипе ЈКП“ПУТ“ Нови Сад радиле су на санацији „нише“ аутобуског стајалишта у Руменачкој улици код АБЦ центра. Дотрајали коловозни слој са колотразима и улегнућима је саструган до тампон слоја који је затим саниран а након то га су постављена три нова слоја асфалта. Као додатни ниво заштите уграђена је и геомеханичка  мрежа чија је намена да умањи утицај оптерећења на коловоз а тиме и деформације.

У Немановцима је завршена изградња спортског терена за мини баскет. Извршен је ископ земље, израђен тампон слој  и цела површина асфалтирана а након тога уређена површина око терена.

За сутра је предвиђено да се наше екипе преселе у Сремску Каменицу где је у плану да се новим асфалтом пресвуче коловоз у три улице а прва у низу је Улица кнеза Вишеслава.

После завршеног посла на одводњавању тј одвођењу површинских вода са коловоза у насељу Буковац у Карађорђевој улици иста врста посла се наставља у Старим Лединцима у Хоповској улици где постоји проблем накупљања воде након обилних падавина.