Санација дела Железничке улице

posted in: вести | 0

Екипе ПУТ-а отвориле су ново градилиште у делу Железничке улице код броја 8  и започеле обимне радове на санацији прилазног пута и паркинг простора у оквиру стамбене зграде. Ради се о слепом делу улице у којем се уклањају постојеће бетонске плоче, изграђује нови тампон слој а затим ће бити постављено око 70 м ивичњака и асфалтирати целокупна површина. Будући да је у делу паркинга постојао проблем лошег отицања атмосферске воде нарочито након обилних киша, изградиће се сливник, повезати са канализацијом и тако извести ефикасније одвођење воде са површине. Радови ће трајати до 21. септембра.