Санација Староиришког пута и улица у Сремској Каменици

posted in: вести | 0

Почетком недеље, грађевинске екипе ПУТ-а започеле су посао санације коловоза на Староиришком путу у Сремској Каменици, након завршених радова на изградњи нове водоводне мреже. Након припреме и стругања израдиће се изравњавајући слој од асфалта а затим и асфалтирање у дужини од око 1500 м. Због конфигурације терена и ширине коловоза мање од три метра, посао је захтеван јер је манипулација машинама и механизацијом отежана, али уз искуство и стрпљење наших техничких екипа радови се одвијају у складу са предвиђеним динамичким планом. Завршетак радова је предвиђен за 17. август до када ће ова улица бити затворена за саобраћај.

Поред овог посла наше еипе су у претходне недеље завршиле пресвлачење коловоза у још две улице у Сремској Каменици, Дринској и Зелени венац. Вршена је санација туцаничког коловоза у Гороцветној  а у плану је да се пресвуче коловоз у још три улице у Сремској Каменици.

У Буковцу у Змај Јовиној се уз санацију туцаничког коловоза ради решавање проблема одвођења воде.