Поправка тротоара у Косте Нађе у Петроварадину и Веселина Маслеше на Детелинари

posted in: вести | 0

Грађевинске екипе ЈКП“ПУТ“ Нови Сад су данас започеле поправку тротоара са обе стране Улице Косте Нађа. Улица је дугачка и радиће се по сегментима  а будући да се велики део радова изводи мануело уз неопходну прецизност и стрпљење, радови ће се изводити и током месеца августа.  Тренутно се изводе  припремни радови, уклањање постојећег оштећеног тротоара, нивелисање подлоге, а након тога ће се извршити асфалтирање.

Током претходних дана, грађевинске екипе су извршиле санацију пешачке стазе у Улици Веселина Маслеше на Детелинари и довели девастирану површину у технички исправно стање. Оштећење ове стазе наступило је након активности сечења стабла и вађења корења које је и изазвало постепено урушавање стазе. Наше екипе су након уклањања земње, шута и остатака асфалта и поломљених ивичњака извршиле поправку тампон слоја а затим и асфалтирале урушени део стазе.