Радови ПУТ-а у приградским насељима Футогу, Бегечу и Руменци

posted in: вести | 0

Радници ЈКП „ПУТ“ ове недеље су ангажовани на неколико локација у граду  док је у приградским насељима сконцентрисана већина наших капацитета.

Пресвлачење коловоза новим асфалтом започето је у Првомајској улици у Футогу а током наредних недеља ће се наставити у још неколико улица: Војводе Бојовића, Душана  Кошутића и Дунавској а у овом месту планирано је да се уреде и саобраћајне површине у кругу  Културно информационог центра. Упоредо са овим радовима грађевинске екипе раде на санацији туцаничких коловоза у већем броју улица по списку Месних заједница као и санацију оштећења на коловозу асфалтом.

У Бегечу се након завршеног пресвлачења коловоза новим асфалтом у четири улице ( Краља Петра првог, Светозара Марковића, Браће Ћеран, Змај Јовина ) раде припадајући радови,  уређивање банкина и ископ канала за одводњавање.

У Руменци, у Улици цара Лазара и Петефи Шандора врше се припремни радови за асфалтирање који ће бити завршени до краја недеље.

У самом граду грађевинске екипе су ангажоване на већем броју локација на пословима затварања раскопаних јавних површина након радова других предузећа ( Лиман 1 и 2, Грбавица,Тургењева, Богдана Гарабандина ) Ови послови не ометају одвијање саобраћаја а наставиће се и наредне недеље.

Након завршених радова  на поправци пешачких стаза у Фрушкогорској и Кисачкој улици, настављени су радови у Улици Антона Чехова у кругу дворца“ Еђшег“ где се врши поправка трибина и спортских терена. терена и радови на изради терена за стони тенис у  Улици Димитрија Аврамовића.

Одељење саобраћајне сигнализације уз текуће одржавање врши редовне обиласке семафора и обележавање хоризинталне сигнализације а данас се по налогу надлежне Управе врши изградња успоривача брзине од асфалта у Стратимировићевој улици у Новом Саду.