Настављени интензивни радови Пут-а у Каћу и Новом Саду

posted in: вести | 0

Током прошле недеље радници ЈКП“ПУТ“ Нови Сад започели су припремне радове за пресвлачење коловоза новим асфалтом у две улице у Каћу, Новосадској и Вука Караџића. Након пар кишних дана када су радови морали бити обустављени, данас су асфалтерске екипе кренуле са асфалтирањем у Новосадској улици од укрштањем са Светосавском улицом. Оквирна дужина коловоза која је предвиђена за пресвлачење износи 2 км и у наредним данима ће се ови послови наставити а изменом режима саобраћај је обуставњен у овим улицама, од укрштања Светосавске са Новосадском и Светосавске са Вуком Караџићем.

У Новом Саду су три екипе агажоване на затварању раскопаних јавних површина после радова Телеком-а у више улицама широм града: Новосадског сајма, Руменачкој, Пап Павла и Мичуриновој, Стражиловској, Мике Антића и Жарка Зрењанина, Патријарха Павла…Радови ће се интензивно изводити како би што пре били завршени, до краја недеље.

И даље су актуелни радови у кругу КЦВ на уређењу саобраћајних површина, приступних саобраћајница објектима и паркинг простора под туцаником.

Поред санације оштећења коловоза асфалтом на Путу шајкашког одреда радне екипе су ангажоване на Видовданском насељу и Новим Лединцима где се врше поправке коловоза струганим асфалтом и туцаником а на државним путевима у надлежности Пут-а наставља се уређење банкина и кошењеm траве.