Пресвлачење коловоза у улицама на Клиси

posted in: вести | 0

У низу улица на Клиси које су планом предвиђене за пресвлачење коловоза новим асфалтом, грађевинске екипе ЈКП „ПУТ“ су данас започеле припремне радове стругања оштећених асфалтних слојева  у Улици проте Матеје, висинско регулисање шахтова у Низијској улици и припремне радове на коловозној конструкцији у Улици Милеве Симић која ће након тога бити асфалтирана. Због ових радова на снази је измена режима саобраћаја до краја ове недеље.