Радови на тврђави

posted in: вести | 0

Са доласком лепих дана, ове недеље грађевинске екипе ЈКП“ПУТ“ су започеле  обимне радове на Петроварадинској тврђави, на три локације.

У плану је да се изврше радови поправке саобраћајних површина каменом галантеријом тј каменом коцком, поправке пешачких стаза бетонским плочама, нивелисање подлоге за камену коцку и замена урушених ивичњака новим. Посао је обиман и сложен с обзиром на то да се већински радови врше мануелно што захтева стрпљење и време па ће ови радови потрајати од краја априла месеца.