Радови у Улици 1300 каплара, Петроварадину, Руменци, Телепу, Ветернику…

posted in: вести | 0
Након низа од неколико раскрсница у Новом Саду које су према Годишњем плану одржавања саобраћајница добиле нови асфалт, у понедељак 17. септембра грађевиске екипе ЈКП“ПУТ“ Нови Сад су наставиле са радом у Улици 1300 каплара на Лиману III. Како је предвиђено радови ће обухватити стругање постојећег и постављање новог асфалтног слоја а радови би требало да буду завршени до 22. септембра.
У претходном периоду, уз висинско регулисање шахтова нови асфалтни слој су добиле три улице на Телепу ( Митровачка, Браће Миладинов и Ружин гај ), у Ветернику су асфалтиране две улице ( Борислава Пекића и Арона Загорице) док су стругани асфалт уз комбинацију са специјалном емулзијом чиме се постиже већи квалитет и дужа трајност оваквог типа коловозне конструкције добиле улице Јустина Поповића и Горана Милетића. Струганим асфалтом су саниране и четири улице на Сајлову ( грофа Бранковића, Синише Лаушева, Илије Смиљанића и Нова 38). У Петроварадину је на овај начин саниран пут за Везирац, док су у делу Шеноине улице пресвлачењем асфалта санирани коловоз и пешачка стаза, а у насељу Доњи рибњак пешачка стаза.
У кругу Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, саниране су саобраћајне површине асфалтом а у ОШ “Мирослав Антић“ у Футогу приводе се крају радови на уређењу спортских терена и дела дворишта.
По налогу надлежних органа на више локација се решавају проблеми одвођења атмосферских вода, радови на чишћењу упојних канала (Румeнка) и ручно чишћење путне риголе у Улици новосадског партизанског одреда.