Завршена прва фаза радова на раскрсници код сајма

posted in: вести | 0

Након завршене прве фазе радова и обележавања хоризонталне сигнализације на раскрсници Хајдук Вељкове и Новосадског сајма, ова ће раскрсница данас бити пуштена у саобраћај све до понедељка ујутро када ће грађевинске екипе ЈКП“ПУТ“ почети другу фазу радова на санацији оштећених асфалтних слојева.

Као и у првој фази, радови на другој половини раскрснице обухватају стругање дотрајалог асфалтног слоја, нивелацију шахтова, поправку ивичњака, израду прелазних рампи и постављање новог асфалтног слоја и површини преко 1000м2, а предвиђено је да уз одговарајуће временске услове, без кише, радови буду завршени до петка , наредне недеље.

Изменом режима саобраћаја биће затворена десна страна раскрснице из смера болнице ка сајму, чиме ће бити онемогућено скретање из Хајдук Вељкове у Улицу новосадског сајма и обрнуто.

Остале грађевинске екипе извршавају послове на разним локацијама у граду. Израђени су успоривачи брзине у Улици Епископа Висариона и поправљена улегнућа од бетонских плоча у Дунавској, завршено асфалтирање у Улици Стевана Брановачког, санирани колотрази на коловозу у зони раскрснице Темерински пут- Боре Станковића .

На Клиси је санирано више улица струганим асфалтом и туцаником а у Буковцу нивелисање коловоза уз одвођење површинских вода уз поправку линијских решетака.

Одељење сигнализације наставља са радовима на обележавању хоризонталне сигнализације у Петроварадину , Футогу и Старим и Новим Лединцима, док се у Висарионовој постављају катадиоптери и повезује семафорска сигнализација на оптички кабел