Уређење фудбалског терена „Сајмиште“

posted in: вести | 0

Током ове недеље грађевинске екипе ЈКП „ПУТ“ су започеле припремне радове на уређењу фудбалског терена „Сајмиште“ који би након завршетка добио ново рухо са крајњим слојем вештачке траве.

По пројекту су предвиђени радови скидања постојећег хумуса са травом, израда постељице по пројекту, ископ дренажних канала који ће се затим испунити филтерским слојем крупног камена а затим постављање дробљеног каменог (крупнијег и ситнијег) агрегата у два слоја на целој површини терена од око 7000 м 2. На крају планираних радова је предвиђено  постављање ивичњака након чега се поставити вештачка трава.

    

Због варијација температуре и временских услова који у овом периоду завршетак радова се не може прецизирати. Без обзира на то, грађевинске екипе ПУТ-а ће искористити сваки дан лепог времена како би се овај посао завршио до краја године.