Смотра Зимске службе ЈКП“ПУТ“

posted in: вести | 0

Зимска сезона и активности Зимске службе ЈКП“ПУТ, званично почињу 15.новембра 2017.године и трају до 1.априла 2018.године. Сходно томе, као и свеке године у овом периоду, чланови Штаба зимске службе Града Новог Сада у саставу: Александар Кравић- председник штаба и члан Градског већа за саобраћај и путеве, Синиша Вујиновић-начелник градске управе за инспекцију за саобраћај, Басарић Ђорђе-начелник управе за саобраћај и путеве, Зорица Павићевић-инспектор за државне путеве, Васил Поповић- члан штаба испред Управе за грађевинско земљиште и инвестиције и Раде Вукелић-члан штаба испред МУП-а, јуче су у оквиру  редовне смотре свих зимских служби Града обишли и пункт  ЈКП”ПУТ.

У присуству  Директора ЈКП”ПУТ” Душана Радојичића, руководиоца Зимске службе ПУТ-а Гојка Етинског и водећег руководства, у обраћању медијима  представници Града су констатовали да су сва надлежна предузећа у овом моменту спремна за почетак рада Зимске службе, али и да је један од кључних задатака управо поверен ПУТ-у од чије зимске службе се очекује да буде главни носилац овог посла.

На питања присутних представника медија о спремности свих капацитета предвиђених Програмом зимске службе, руководилац зимске службе ПУТ-а Гојко Етински је рекао да је  завршена редовна активност Службе механизације која обавља сервисирање, ремонт и функционалне пробе механизације и припадајуће опреме која ће бити на располагању Зимској служби.

Постоје четири степена приправности и у зависности од временских прилика, интензитета падавина и у договору са Градским штабом зимске службе, на терену се ангажује потребан број људи и машина. На располагању су 25 посипача и 39 раоника, а у четвртом степену ( ванредна ситуација) ангажују се 28 посипача и 57 раоника за снег као и сва расположива механизација осталих предузећа у граду.

Захваљујући субвенцијама Града Новог Сада набављена је једна грађевинске машина са раоником, док је у току набавка још три полутеретна возила са ротационим посипачима и раоницима.

У циљу ефикаснијег рада Зимске службе, поред пункта у кругу предузећа, организован је „пукт 2“ на сремској страни а предузеће поседује довољне количине соли за почетак зимске сезоне. Уговорена је и набавка соли која ће се током сезоне континуирано допремати по потреби. Предвиђена количина соли је 5.000 т од чега је 650 т намењено установама од јавног значаја и осталим комуналним предузећима, учесницима у Зимској служби Града Новог Сада, а до 1. децембра ће се на основу постојећег списка установа и институција од јавног значаја, вршити  дистрибуција соли  у џаковима.

Одржавање се врши по маршрутама предвиђеним  Програмом Зимске службе, у складу са степеном приоритета а укупна дужина путева у надлежости ПУТ-а износи нешто више од 800 км а за потреба ЈП ”Путеви Србије” око 80 км.

Упоредо са грађевинским радовима који ће се и даље одвијати све док временске прилике то дозвољавају, врши се и санација свих оштаћења коловозног застора и оспособљавање система за одводњавање као и постављање саобраћајне сигнализације за време зимске сезоне. У наредном периоду ће се интензивирати радови на: чишћењу дилатација на мостовима, уклањању земљаних наноса и високих банкина, чишћењу ригола, канала, сливничких ниша…