Почетак радова на Горњем Сајлову и путу за Немановце

posted in: вести | 0

Данас су грађевинске екипе ЈКП „ПУТ“ почеле радове на припреми за проширење и пресвлачење коловоза  у насељу Сајлово, у Улици горње Сајлово, у дужини од 1050 м. Радови предвиђају замену комплетног застора, стругање, нивелисање и израду новог хабајућег асфалтног слоја, уз проширење коловоза са 4,7 м на 5 м. Ово је улица којом саобраћа градски превоз у насељу Сајлово и још једна у низу улица ( Доње Сајлово, Јована Вучерића..) које су у оквиру програма ревитализације саобраћаја у овом насељу, током овог лета добиле нови асфалт.

Прошле недеље су започети радови на проширењу коловоза на путу за Немановце, Пејићеве салаше, који ће се радити по етапама, будући да је дужина улице преко 2,5 км. Тренутно су овде присутни ровокопачи који раде на ископу земље уз коловоз који ће бити проширен за  1,3 м.