Актуелни радови ЈКП „ПУТ“

posted in: вести | 0

Грађевинске екипе ЈКП“ ПУТ“ и поред високих температура, уз чешће одморе и смене група радника, изводиле су радове несмањеним интензитетом на многим локацијама територије града Новог Сада.

Редовно одржавање саобраћајница тј поправка оштећења асфалтом, се радило у улицама:Саве ковачевића, Партизанској, Шајкачкој, Радоја Домановића, Стевана Вукмировића Чике, Омладинској, Омладинских радних акција, Клисанском путу, Приморској, Руменачком путу..на Адицама у Бањалучкој, Смедеревској и Б.Ћопића где је рађена и поправка бус стајaлишта од бетонске галантерије. У Футогу су завршене улице: Фрушкогорска, Бранка Радичевића и Партизанска а у Кисачу угао Војвођанске и Бешенова.

У новом Саду су рађене поправке на коловозу на Булевару кнеза Милоша, Новосадском путу и Улици Ћирила и Методија.

У оквиру појачаног одржавања нови асфалт су добиле улице на Клиси (Бечејска, Босутска, Тителска и Велебитска, у Футогу ( Фрушкогорска, Реље Савића и Рибарска ), у Адицама ( Бањалучка, Смедеревска, Бранка Ћопића где је вршено уређење банкина и ископ упијајућих канала. У Ветернику су асфалтиране улице: краља Петра И, Петра Кочића, Томе Максимовића, Спортска, плато испред Месне заједнице и паркинг у Краља Петра И.

У насељу Доње Сајлово се тренутно раде припремни радови стругања постојећег асфалтног слоја након чега ће се извршити и постављање новог.

Поправке коловоза струганим асфалтом су по списку Месних заједница рађене у Горњим Ливадама, Кисачу и на Адицама у Стефана првовенчаног, Бограда Поповића, Момчила Настасијевића, Ветерничкој, Зетској, Крагујевачкој, Јована Ристића..У Степановићеву је уређен атарски пут у Војводе Путника, у Ветернику је код гробља, извршена поправка платоа од туцаничке подлоге.