Завршени радови на пресвлачењу коловоза у неколико улица у Петровардину

posted in: вести | 0

Након завршених радова на комплетној реконструкцији коловоза у Шеноиној улици и пресвлачења коловоза новим асфалтом у Улици Јураја Крижанића у Петроварадину, у дужини око 370 м грађевинске екипе ЈКП“ПУТ“ данас завршавају асфалтирање и у Улици Владaна Деснице. Радови су обухватили стругање оштећеног асфалтног слоја поправку сливника и шахт поклопаца, уређење банкина и на крају постављање новог асфалтног слоја у дужини од око 390 м.

У Сремској Каменици се по инспекцијском налогу врше радови у Улици Гороцвета у којој ће дотрајали коловоз од струганог асфалта бити замењен са асфалтом док се у Ковиљу у Улици Стевана Пешића врши проширење улице са 3 м на 5,5 м и комплетно пресвлачење са постављањем ивичњака.