Почели радови на поправци пешачке и бициклистичке стазе у Максима Горког

posted in: вести | 0

Грађевинске екипе ЈКП“ПУТ“, у среду су почеле припремне радове на поправци пешачке и бициклистичке стазе у Улици Максима Горког. Планом је предвиђено стругање оштећених асфалтних слојева, висинско регулисање шахтова, замена оштећених ивичњака и терацо плоча и на крају  постављање новог асфалтног слоја на потезу: Димитрија Туцовића – Сутјеска – Стражиловска и супротна страна Улице Максима Горког, од Стражиловске до зграде РТВ Војводина,  у укупној дужини од око 700 м.

Радови су предвиђени у оквиру годишњег плана редовног одржавања и средстава опредељених за санацију мреже бициклистичких стаза.

На самом почетку извођења припремних радова на деоници Сутјеска – Стражиловска екипе су наишле на непредвиђене потешкоће због постојећих подземних инсталација и оштећених објеката на њима – шахтова на којима је неопходно извршити интервенције од стране надлежног предузећа, ЈКП “Водовод и канализација“.

Уз задирање паркираних возила у зону радова и поред постављене сигнализације и обавештења, додатни проблем чине корење и крошње дрвореда уз бициклистичку стазу, што нашој механизацији  онемогућава приступ површинама на којима је потребно извести радове. Зато ће ови радови бити ручно извођени а рок извршења, од око двадесетак дана, може бити пролонгиран.

Поред тога што су јуче завршени радови на асфалтирању Улице Теодора Павловића, настављају се обимни радови на поправци саобраћајних површина, пешачких стаза и паркинга у Улици Антона Урбана, а од наредне недеље у плану је санација пешачке стазе у Прерадовићевој  улици, редовне поправке оштећења коловоза у граду и Футогу.