Машине „Пута“ поправљају пет улица у Петроварадину

posted in: вести | 0

Машине ЈКП „Пута“, које су претходних 25 дана поправљале и асфалтирале улице у Старим и Новим Лединцима и Сремској Каменици преселиле су се у Петроварадин, где већ пет дана раде на уређењу саобраћајница. Након поправке асфалта у Брезиној и Буковачком долу, у току су обимни радови на припреми коловоза за асфалтирање у улицама Каменичке ширине, Округлићевој, Буковачком путу, Вере Мишчевић и Ивана Шантека.

Припремни радови обухватају скидање асфалта стругањем по слојевима, поправку тампона, ивичњака, нивелисање шахтова и сливника. А након асфалтирања биће уређене банкине и кућни прилази.

Уз припремне радове у пет улица, у току је асфалтирање на Везирцу са Буковачког пута, а завршавају се и радови на поправци асфалта у улици Иве Андрића у Сремској Каменици, где су у суботу завршени асфалтерски радови у Сунцокреровој улици. На Булевару краља Петра Првог раскопане површине се доводе у технички исправно стање.

У Народног фронта фарбају се уздужне линије на коловозу, док се на Булевару Јаше Томића врши апликација хладне пластике. У току су и редовни радови на одржавању семафорске и саобраћајне сигнализације.

Буковачки пут, Петроварадин
Алибеговац, Петроварадин