650 метара асфалта у Змај Јовиној улици у Новим Лединцима, у току радови у Старим Лединцима, Каћу, Сремској Каменици

posted in: вести | 0

У току је извођење радова III фазе на поправци коловозне конструкције у улици Змај Јовиној у Новим Лединцима, као и уређење банкина на деоници улице у којој је завршено асфалтирање. Радови у улици Змај Јовиној изводе се у дужини од 650 m. У Новим Ледицима асфалтом ће бити пресвучена и Улица војводе Синђелића, у којој се данас завршавају припремни радови. У току је и поправка коловоза на Везирцу са Буковачког пута, као и у Каћу у Светосавској улици.

У Сремској Каменици се улица Наде Љубојевић Тихе припрема за поправку асфалтом, док је у улици Васе Стајића поправљен коловоз, где ће потом, као и у Партизанској улици бити уређене банкине.

Од почетка марта, у склопу редовног одржавања објеката путне привреде на територији Града Новог Сада, у Старим Лединцима асфалтиране су улице Хоповска, Јована Дучића, пут за Клису, Проте Матеје Ненадовића и крак Фрушкогорске 12, а у Новим Лединцима Златана Петровића, Стеве Нинковића и делови улица Нaродне војске и Девет Југовића.