Поправљени коловози у више улица у граду и приградским насељима

posted in: вести | 0

Радници ЈКП „Пут“ настављају радове на уређењу саобраћајне инфраструктуре. На Булевару војводе Степе, једној од кључних саобраћајница, тренутно се врши поправка коловоза  асфалтом у режијској траци, чиме ће се значајно унапредити стање пута и омогућити сигурнија вожња.

У исто време, у насељу Футог, на раскрсници Руменачке и Цара Лазара настављени су радови на уређењу саобраћајне површине и платоа, као и ископ канала ради боље дренаже.

У Ветерничкој улици израђен је успоривач брзине од асфатла а у улицама Јована Поповића и Илирској асфалтирани су оштећени делови коловоза.

У Гајевој улици у Сремској Каменици, и Хоповској и Фрушкогорској улици у Старим Лединцима у току су радови на обнови коловоза. Уз то, у Славујевој улици настављени су радови на уређењу банкина након недавног асфалтирања, што ће допринети целокупном изгледу улице и побољшати њен квалитет. У Лептировој улици у Ветернику постављена је нова пластика на успоривачима брзине, а на више раскрсница извршена је контрола и поправка саобраћајне сигнализације.