Датум
објављивања
Број јавне
набавке
Назив Документација Рок за
достављање
понуда
Напомена
19.06.2017. 03/17-ОП-ПП Остали грађевински материјал I-Шљунак природни Позив за преговарање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.06.2017.
20.04.2017. 01/17-ОП-ПП Битумен и битуменске емулзије; Дилатационе траке

Позив за преговарање
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 5-Дилатационе траке
12.01.2017.
04.01.2017. 73/16-ПП Одржавање и подршка интегралног информационог
система MIS2OPEN
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.01.2017.