Поступак јавне набавке мале вредности

 


Датум
објављивања
(год/мес/дан)
Број јавне
набавке
Назив Документација Рок за
достављање
понуда
Напомена
2018/04/02 ЈН 79/18-МВ Услуге мобилних телефона Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
2018/04/12
2018/03/29 ЈН 20/18-МВ Моторна уља и мазива Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
2018/04/11
2018/03/28 ЈН 67/18-МВ-1 Контролисање и испитивање противпожарне опреме, опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину: Заштита од пожара Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/04/05
2018/03/28 ЈН 07/18-МВ Остали грађевински материјал IV – Партија 1: Сливничке решетке, Партија 2: Линијске решетке Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
2018/04/05
2018/03/23 ЈН 73/18-МВ Услуге здравствених и систематских прегледа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање понуђача
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/03
2018/03/22 ЈН 30/18-МВ Машина за обележавање хоризонталне сигнализације Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/02
2018/03/22 ЈН 11/18-МВ-1 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ: Остали потрошни материјал Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/03/30
2018/03/20 ЈН 72/18-МВ Одржавање интегралног информационог система II Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/03/28
2018/03/09 ЈН 67/18-МВ Контролисање и испитивање противпожарне опреме, опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину:
Партија 1: Заштита од пожара
Партија 2: Безбедност и здравље на раду
Партија 3: Мерења и испитивања утицаја на животну средину и испитивање отпада

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање 2
Odluka o dodeli ugovora 2 i 3
Odluka o obustavi partija 1
Oбавештење о обустави Партија 1
2018/03/19
2018/02/27 ЈН 65/18-МВ РЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ I- Услуге дефектаже и замене поднапонског окидача и електромотора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели
Oбавештење о закљученом уговор
2018/03/07
2018/02/08 ЈН 11/18-МВ Потрошни материјал- Црна металургија Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/02/20
2018/01/22 ЈН 20/17-MВ МОТОРНА УЉА И МАЗИВА
Партија 1: Моторна уља
Партија 2: Хидраулична уља, мазива и средства за одржавање-аутокозметика
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Обавештење о продужењу рока
Oдговор на питање 2
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање понуђача
Обавештење о продужењу рока 2
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Измењена одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка Партија 2
2018/02/20. Нови рок
2018/02/01
2018/01/30
2017/12/29 ЈН 68/17-MВ Услуге одржавања мрежне и рачунарске опреме са уградњом делова Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о закљученом уговор
2018/01/08
2017/12/28 ЈН 66/17-MВ РЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ II Ревизија трафостанице ЈН 66/17 –МВ Одговор на питање 1
Одговор на питање
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/01/12
2017/12/27 ЈН 65/17-MВ-1 РЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ I - Оправка гасне опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
2018/01/12
2017/12/14 ЈН 82/17-MВ Услуге поправке и сервисирања у гарантном року грађевинских машина „Venieri“ Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
2017/12/22
2017/12/14 ЈН 81/17-MВ Услуге поправке и сервисирања у гарантном року грађевинских машина из групације „Wirtgen“ Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Измена конкурсне документације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
2017/12/22
2017/12/14 ЈН 65/17-MВ РЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ I : Партија 1.Преглед сигурносних вентила на судовима под притиском
Партија 2.Преглед и сервис гасне опреме
Одговор на питање понуђача
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2017/12/25
2017/12/04 ЈН 23/17-MВ Новогодишњи слатки пакетићи за децу Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/12/12
2017/11/22 ЈН 21/17-MВ Испорука електричне енергије Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питања понуђача
Обавештење о продужењу рока 2
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/12/11
2017/11/17 ЈН 26/17-MВ Машина за сечење асфалта и бетона Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/11/27
2017/11/16 ЈН 13/17-MВ Остали ситан инвентар Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Novi rok 2017/11/27

2017/11/24

2017/11/02 ЈН 11/17-MВ-1 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ: Остали потрошни материјал Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/11/10
2017/10/30 ЈН 08/17-MВ Остали грађевински материјал V Партија 1: Цемент, Партија 2: Дрвна грађа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
2017/11/07
2017/10/27 ЈН 61/17-3-MВ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
1. Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес
2. Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина групе New Holland
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
2017/10/20
2017/10/05 ЈН 36/17-MВ Универзална дијагностика Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/10/16
2017/10/05 ЈН 31/17-MВ Раоник (даска) за снег маx L=3000 мм (за ровокопач Pallazzani PB 90.2) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
2017/10/16
2017/09/22 ЈН 43/17-MВ Основна средства из капиталне субвенције VI-Раоник за снег L=2400 мм (комада 3) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/10/05
2017/09/14 ЈН 61/17-MВ-2 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
1. Услуге дијагностике и поправке грађ. Машине JCB
2. Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес
3. Услуге дијагностике и поправке возила марке Ивеко
4. Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина групе New Holland
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдговор на питање
Oдговор на питање 2
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о обустави Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
2017/09/22
2017/08/23 ЈН 14/17-МВ-1 Лична и заштитна опрема-ХТЗ ОПРЕМА-Заштитна опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/09/05
2017/08/22 ЈН 07/17-МВ-1 Остали грађевински материјал IV – Бетонске цеви Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2017/09/04
2017/08/04 ЈН 80 /17-МВ Услуге прегледа и сервиса котлова за грејање и гасне инсталације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
2017/08/11
2017/08/01 ЈН 29 /17-МВ-1 Основна средства из капиталне субвенције III-Ручни виброваљак тежине од 650 до 750 кг Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Oдговор на питање 2
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/08/09
2017/07/10 ЈН 07 /17-МВ-2 Остали грађевински материјал IV – Партија 1: Сливничке решетке, Партија 2: Линијске решетке Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Партија 1

Одлука о обустави;Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
2017/07/18
2017/06/23 ЈН 79/17-МВ Годишње лиценце Windows, Office, Cal и Мail сервер

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/07/03
2017/06/23 ЈН 18/17-МВ Канцеларијски материјал
Партија 1: Тонери за штампаче
Партија 2 : Остали канцеларијски материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2017/07/03
2017/06/22 ЈН 63/17-МВ-1 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II-
.Услуге обраде, израде зупчаника,глодање и сл.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/06/30
2017/06/22 ЈН 07/17-МВ-1 Остали грађевински материјал IV – Партија 1: Сливничке решетке, Партија 2: Линијске решетке Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

2017/06/30
2017/06/21 ЈН 11 /17-МВ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ:
Партија 1 : Средства за одржавање хигијене
Партија 2 : Црна металургија
Партија 3 : Боје
Партија 4: Остали потрошни материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
2017/06/29
2017/06/21 ЈН 12/17-МВ СИТАН ИНВЕНТАР-Алат Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/06/29
2017/06/14 ЈН 29/17-МВ Основна средства из капиталне субвенције III-Ручни виброваљак тежине од 650 до 750 кг Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2017/06/26
2017/06/07 ЈН 61/17-МВ-1 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
Сервис клима уређаја на теретним и путничким возилима и грађевинским машинама
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/06/15
2017/06/02 ЈН 07/17-МВ Остали грађевински материјал IV
Партија 1: Сливничке решетке,
Партија 2: Сиви лив-шахт поклопац,
Партија 3: ПВЦ цеви,
Партија 4: Линијске решетке
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
2017/06/12
2017/06/01 71/17-МВ-1 Израда претходних асфалтних мешавина-рецептура Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/06/09
2017/05/30 63/17-МВ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II
1. Услуге крпљења хладњака
2. Услуге обраде пакни и ламела
3. Услуге поправке карданских вратила и спона
4. Услуге обраде, израде зупчаника,глодање и сл.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о обустави поступка Партија 4
2017/06/08
2017/05/18 15/17-МВ Ауто гуме и вулканизерске услуге Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне долументације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Oдговор на питање 2
Обавештење о продужењу рока
Трећа измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/05/26
2017/05/17 75/17-МВ Услуге здравствених и систематских прегледа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/05/25
2017/05/17 75/17-МВ Услуге здравствених и систематских прегледа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
2017/05/25
2017/05/16 33/17-МВ Пнеуматски чекић за покретни компресор ком.4 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/05/22
2017/05/10 10/17-МВ Eлектро материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/05/22
2017/05/08 14/17-МВ Лична и заштитна опрема-ХТЗ ОПРЕМА- Заштитна и сигурносна одећа и заштитна обућа, Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне долументације
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/05/23
2017/05/04 12/17-МВ Сиран инвентар-десктоп радне станице Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/05/12
2017/04/24 62/17-МВ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I
1.Машинска обрада делова мотора
2. Услуге ремонта елемената хидраулике
3. Услуге ремонта пумпи високог притиска за гориво и дизни
4. Услуге електро и електронског сервиса
Позив за подношење понуда
Кпнкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
2017/05/04
2017/03/22 71/17-МВ Израда предходних асфалтних мешавина-рецептура Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
017/04/03
2017/03/21 65/17-МВ РЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ I- Преглед димњака Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/03/28
2017/03/17 74/17-МВ Одржавање интегралног информационог система II Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/03/27
2017/03/15 61/17-МВ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА-
Сервис и одржавање возила марке Шкода
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/03/23
2017/02/21 67/16-МВ Контролисање и испитивање противпожарне
опреме, опреме за рад, услова радне околине и
испитивање утицаја на животну средину
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/03/01
2017/02/21 64/17-MВ РЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ
Партија 1. Оправка процесних вага
Партија 2. Еталонирање колске ваге
Партија 3.Оправка колске ваге
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору-Партија 1
Обавештење о закљученом уговору-Партија 3
Обавештење о закљученом уговору-Партија 2
2017/03/01
2017/01/04 20/16-MВ МОТОРНА УЉА И МАЗИВА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/01/11
2016/12/28 66/16-МВ-1 Ремонт асфалтне базе:
Партија 1: Оправка процесних вага
Партија 2: Еталонирање колске ваге
Партија 3: Оправка колске ваге
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
2017/01/11