Поступак јавне набавке мале вредности

 


Датум
објављивања
(год/мес/дан)
Број јавне
набавке
НазивДокументацијаРок за
достављање
понуда
Напомена
2019/09/0689/19-МВ Услуге одржавања мрежне и рачунарске опремеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
2019/09/16


2019/09/0404/19-МВ-1 Остали грађевински материјал II
Партија 1:Бетонски ивичњаци
Партија 2: Бетонска галантерија за поплочавање и бетонске каналете
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави
2019/09/12


2019/08/2992/19-МВ Систематски преглед радника Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Нови рок
2019/09/09

2019/09/06


2019/08/2304/19-МВОстали грађевински материјал II
Партија 1:Бетонски ивичњаци
Партија 2: Бетонска галантерија за поплочавање и бетонске каналете
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о обустави
Обавештење о обустави-Партија 1 и Партија 2
2019/09/02
2019/09/03 Нови рок

2019/08/2188/19-МВОдржавање интегралног информационог система III Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/08/29
2019/08/30 Нови рок
2019/08/0811/19-МВ-1Потрошни материјал
Партија 1-Средство за одржавање хигијене;
Партија 2- Црна металургија;
Партија 3- Боје
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору П1
Обавештење о закљученом уговору п2
2019/08/16
2019/08/0848/19-МВСитан инвентар I; Партија 1- Рачунарска опрема;Партија 2- Алат IПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Нови рок 2019/08/20
2019/08/16
2019/07/3087/19-МВУслуге ремонта машине за фарбање Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/08/06
2019/07/2456/19-МВПуферКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/08/01
2019/07/1018/19-МВКанцеларијски материјал
Партија 1: Тонери за штампаче
Партија 2 : Остали канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Одговор на питања понуђача 2
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2019/07/18
2019/07/19 Нови рок
2019/07/0370/19-МВИзрада претходних асфалтних машина- рецептураКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/07/11
2019/06/2621/19-МВИспорука електричне енергијеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/07/04
2019/06/2667/19-МВ-2Контролисање и испитивање противпожарне опреме, опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину-МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДАПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/07/04
2019/06/2581/19-МВРепарација семафорских плочаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/07/03
2019/06/2176/19-МВГодишње лиценцеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/07/1
2019/06/1110/19-МBЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели
Обавештење о закљученом уговору
2019/06/19
2019/06/0667/19-МB-1Контролисање и испитивање противпожарне опреме, опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину:
Партија 1: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Партија 2: МЕРЕЊА И ИСПИТИВАЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора Партија 1
Одлука о обустави Партија 2
Обавештење о обустави-Партија 2
Обавештење о закљученом уговору
2019/06/14
2019/06/0462/19-МB-1УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I
Партија 1. Машинска обрада делова мотора
Партија 2. Услуге ремонта пумпи високог притиска за гориво и дизни
Партија 3. Услуге електро и електронског сервиса
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
2019/06/12
2019/06/0463/19-МB-1УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II
Партија 1. Услуге обраде пакни и ламела
Партија 2. Услуге обраде, израде зупчаника,глодање и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

2019/06/12
2019/05/1634/19-МBОстали грађевински материјал VI – Геомрежа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/05/24
2019/05/27 Нови рок
2019/05/28 Нови рок
2019/05/1508/19-МBОстали грађевински V; Цемент-Хидраулична везива за стабилизацију путеваПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/05/23
2019/04/2484/19-МB-1Услуге учесника спортских радничких игара Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о признавању рока
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2019/05/07
2019/04/1673/19-MВУслуге здравствених и систематских прегледа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2019/04/24
2019/04/1207/19-MВ-1Остали грађевински материјал IV – Партија 1: Сливничке решетке, Партија 2: Линијске решеткеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору
2019/04/22
2019/04/1280/19-MВТехнички преглед возила и машинаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/04/22
2019/04/1184/19-MВУслуге учесника спортских радничких игара Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка
2019/04/19
2019/04/0907/19-MВОстали грађевински материјал IV - Партија 1: Сиви лив-шахт поклопац, Партија 2: ПВЦ цевиКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
2019/04/17
2019/04/0809/19-MВСветлосна сигнализацијаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање 2
Обавештење о продужењу рока 2
Трећа измена конкурсне документације
Одговор на питање 3
Обавештење о продужењу рока 3
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Нови рок 2019/04/19
2019/04/16
2019/03/2511/19-MВПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ: Остали потрошни материјалКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2019/04/02
2019/03/2167/19-MВКонтролисање и испитивање противпожарне опреме, опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину: Заштита од пожараПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/29
2019/03/1972/19-MВОдржавање интегралног информационог система II.Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/27
2019/03/1315/19-MВАуто гуме и вулканизерске услуге
Партија 1: Ауто гуме Партија 2: Вулканизерске услуге
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одговор на питања понуђача 2
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача 3
Обавештење о продужењу рока
Трећа измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока 3
Одговор на питање 4
Одговор на питање 4
Четврта измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока 5
Одговор на питања понуђача 5
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору
Нови рок 2019/04/09
Нови рок 2019/04/03
Нови рок 2019/04/01
Нови рок 2019/03/29
2019/03/25
2019/03/0664/19-MВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ - Услуге поправке и еталонирања процесних вагаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/14
2019/02/2879/19-MВУслуге чишћења цистерни-Партија 1: Цистерна за битумен Партија 2: Цистерна за емулзијуКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2019/03/11
2019/02/2663/19-MВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II- Услуге поправке карданских вратила и спонаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/06
2019/02/2285/19-MВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА IV-Монтажа снежних плугова и посипача на нове камионеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/04
2019/02/2112/19-MВСИТАН ИНВЕНТАР-Десктоп радне станице, штампачи и скенериКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/03/04
2019/01/2362/19-MВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I-Услуге ремонта елемената хидрауликеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/01/31
2019/02/1468/19-MВУслуге одржавања мрежне и рачунарске опреме са уградњом деловаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
2019/02/22
2019/02/06ЈN 49/19-МВПредфилтери за суво одвајање камених честица на постројењу "Sim Ammann"CB150Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
2019/02/14
2019/02/05ЈN 77/19-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА III-Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина Venieri Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/02/13
2019/02/01ЈN 20/19-МВМОТОРНА УЉА И МАЗИВА
Партија 1: Моторна уља
Партија 2: Хидраулична уља, мазива и средства за одржавање-аутокозметика

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Одговор на питање
Четврта измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Трећа измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Четврта измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору п2
2019/02/19 нови рок
2019/02/13 Нови рок
2019/02/11
2019/01/28ЈN 65/19-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I-Услуге ревизије трафостанице
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2019/02/06
2019/01/28ЈN 78/19-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА III-
Партија 1:Услуге сервиса котлова за грејање и гасне инсталације
Партија 2: Услуге поправке гасне опреме
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2019/02/06
2019/01/28ЈN 66/19-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II-Услуге прегледа димњакаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/02/06
2018/12/28ЈN 49/18-МВ-1СИТАН ИНВЕНТАР-Алат Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2019/01/09
2018/12/06ЈN 49/18-МВСИТАН ИНВЕНТАР-Алат Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2018/12/14
2018/12/04ЈN 13/18-МВОстали ситан инвентарКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/12/12
2018/12/04ЈN 48/18-МВПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ: Црна металургијаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/12/13
2018/11/28ЈN 23/18-МВНОВОГОДИШЊИ СЛАТКИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ У ЈКП „ПУТ“ Нови Сад Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/12/06
2018/11/22ЈN 08/18-МВОстали грађевински материјал V Партија 1: Цемент, Партија 2: Дрвна грађаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2018/11/30
2018/11/20ЈN 28/18-МВСигнална приколицаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/11/28
2018/11/16ЈN 61/18-МВ-2УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
Партија 1. Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес
Партија 2. Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина групе New Holland
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
2018/11/26
2018/11/07ЈN 64/18-МВ-1РЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ; Еталонирање колске вагеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/11/15
2018/10/24ЈN 21/18-МВИспорука електричне енергијеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/11/02
2018/10/19ЈN 61/18-МВ-1УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
1. Услуге дијагностике и поправке грађ. Машине JCB
2. Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес
3. Услуге дијагностике и поправке возила марке Ивеко
4. Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина групе New Holland
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Одлука о обуставипоступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Одлука о обустави поступка-П 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
2018/10/29
2018/10/11ЈН80/18-МВРепарација семафорских плочаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/10/19
2018/10/04ЈН 43/18-МВСофтвер за базуКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
II обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/10/26
2018/10/03ЈН 64/18-МВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ
Партија 1. Услуге поправке и еталонирања процесних вага
Партија 2. Еталонирање колске ваге
Партија 3. Поправка колске ваге
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о обустави
Oбавештење о обустави- Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
2018/10/11
2018/10/02ЈН 61/18-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА-Сервис и одржавање возила марке ШкодаКонкурсна документација
Измена конкурсне документације
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/10/10
2018/10/02ЈН 78/18-МВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ III- Услуге сервиса котлова за грејање и гасне инсталацијеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/10/10
2018/09/12ЈН 14/18-МВ-1Лична и заштитна опрема-ХТЗ ОПРЕМА- Заштитна опрема Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/09/26
2018/07/27ЈН 68/18-МВУслуге одржавања мрежне и рачунарске опреме са уградњом делова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
2018/08/06
2018/08/09ЈН 46/18-МВСитан инвентар-противпожарна опремаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/08/20
2018/07/25ЈН 45/18-МВПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ: Црна металургијаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/08/03
2018/07/24ЈН 11/18-МВ-3Потрошни материјал, Партија 1: Средства за одржавање хигијене, Партија 2: БојеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
2018/08/02
2018/07/24ЈН 47/18-МВДесктоп радне станице (5 комада)<a Одлука о додели уговораhref="http://www.jkpput.rs/wp-content/uploads/2018/07/Poziv-za-podnosenje-ponuda-9.pdf" rel="noopener" target="_blank">Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питања понуђача
Oбавештење о закљученом уговору
2018/08/02
2018/07/10ЈН 70/18-МВ-1 Израда претходних асфалтних машина- рецептура Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/07/18
2018/07/04ЈН 66/18-МВРемонт асфалтне базе II-Преглед димњакаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/07/12
2018/06/29ЈН 76/18-МВГодишње лиценце Windows, Office, Cal и Мail сервер

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/07/09
2018/06/29ЈН 34/18-МВОстали грађевински материјал VI – Геомрежа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
2018/07/09
2018/06/29ЈН 18/18-МВКанцеларијски материјал
Партија 1: Тонери за штампаче
Партија 2: остали канцеларијски материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2018/07/10Резервисана ЈН
2018/06/29ЈН 12/18-МВСитан инвентар-АлатПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/07/10
2018/06/19ЈН 70/18-МВИзрада предходних асфалтних мешавина-рецептураПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2018/06/28
2018/06/13ЈН 63/18-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II
Партија 1. Услуге крпљења хладњака
Партија 2. Услуге обраде пакни и ламела
Партија 3. Услуге поправке карданских вратила и спона
Партија 4. Услуге обраде, израде зупчаника,глодање и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
2018/06/21 Нови рок за подношење понуда 2018/06/22
2018/06/07ЈН 15/18-МВАуто гуме и вулканизерске услуге
Партија 1: Ауто гуме Партија 2: Вулканизерске услуге
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
II обавештење о продужењу рока
2 измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2018/06/15
2018/06/05ЈН 10/18-МВЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/06/13
2018/06/05ЈН 62/18-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I
Партија 1. Машинска обрада делова мотора
Партија 2. Услуге ремонта елемената хидраулике
Партија 3. Услуге ремонта пумпи високог притиска за гориво и дизни
Партија 4. Услуге електро и електронског сервиса
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1

2018/06/13
2018/05/31ЈН 07/18-МВ-1Остали грађевински материјал IV - Партија 1: Сиви лив-шахт поклопац, Партија 2: ПВЦ цевиКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питања понуђача
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
2018/06/11
2018/05/14ЈН 12/18-МВСИТАН ИНВЕНТАР-Десктоп радне станице, штампачи и скенериКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/05/22
2018/05/04ЈН 14/18-МВЛична и заштитна опрема-ХТЗ ОПРЕМА- Заштитна и сигурносна одећа и заштитна обућаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/05/29
2018/04/02ЈН 79/18-МВУслуге мобилних телефонаКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/12
2018/03/29ЈН 20/18-МВМоторна уља и мазиваПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/04/11
2018/03/28ЈН 67/18-МВ-1Контролисање и испитивање противпожарне опреме, опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину: Заштита од пожараКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/04/05
2018/03/28ЈН 07/18-МВОстали грађевински материјал IV – Партија 1: Сливничке решетке, Партија 2: Линијске решеткеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
2018/04/05
2018/03/23ЈН 73/18-МВУслуге здравствених и систематских прегледаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање понуђача
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/03
2018/03/22ЈН 30/18-МВМашина за обележавање хоризонталне сигнализацијеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/04/02
2018/03/22ЈН 11/18-МВ-1ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ: Остали потрошни материјалКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/03/30
2018/03/20ЈН 72/18-МВОдржавање интегралног информационог система IIКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2018/03/28
2018/03/09ЈН 67/18-МВКонтролисање и испитивање противпожарне опреме, опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину:
Партија 1: Заштита од пожара
Партија 2: Безбедност и здравље на раду
Партија 3: Мерења и испитивања утицаја на животну средину и испитивање отпада

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање 2
Odluka o dodeli ugovora 2 i 3
Odluka o obustavi partija 1
Oбавештење о обустави Партија 1
2018/03/19
2018/02/27ЈН 65/18-МВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ I- Услуге дефектаже и замене поднапонског окидача и електромотора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели
Oбавештење о закљученом уговор
2018/03/07
2018/02/08ЈН 11/18-МВПотрошни материјал- Црна металургијаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/02/20
2018/01/22ЈН 20/17-MВМОТОРНА УЉА И МАЗИВА
Партија 1: Моторна уља
Партија 2: Хидраулична уља, мазива и средства за одржавање-аутокозметика
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Обавештење о продужењу рока
Oдговор на питање 2
Друга измена конкурсне документације
Одговор на питање понуђача
Обавештење о продужењу рока 2
Oдлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Измењена одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка Партија 2
2018/02/20. Нови рок
2018/02/01
2018/01/30
2017/12/29ЈН 68/17-MВУслуге одржавања мрежне и рачунарске опреме са уградњом делова Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о закљученом уговор
2018/01/08
2017/12/28ЈН 66/17-MВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ II Ревизија трафостанице ЈН 66/17 –МВОдговор на питање 1
Одговор на питање
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2018/01/12
2017/12/27ЈН 65/17-MВ-1РЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ I - Оправка гасне опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
2018/01/12
2017/12/14ЈН 82/17-MВУслуге поправке и сервисирања у гарантном року грађевинских машина „Venieri“Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
2017/12/22
2017/12/14ЈН 81/17-MВУслуге поправке и сервисирања у гарантном року грађевинских машина из групације „Wirtgen“
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Измена конкурсне документације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
2017/12/22
2017/12/14ЈН 65/17-MВРЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ I : Партија 1.Преглед сигурносних вентила на судовима под притиском
Партија 2.Преглед и сервис гасне опреме
Одговор на питање понуђача
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2017/12/25
2017/12/04ЈН 23/17-MВНовогодишњи слатки пакетићи за децуПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/12/12
2017/11/22ЈН 21/17-MВИспорука електричне енергијеКонкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питања понуђача
Обавештење о продужењу рока 2
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/12/11
2017/11/17ЈН 26/17-MВМашина за сечење асфалта и бетона Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/11/27
2017/11/16ЈН 13/17-MВОстали ситан инвентар Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
Novi rok 2017/11/27

2017/11/24
2017/11/02ЈН 11/17-MВ-1ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ: Остали потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/11/10
2017/10/30ЈН 08/17-MВОстали грађевински материјал V Партија 1: Цемент, Партија 2: Дрвна грађа
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
2017/11/07
2017/10/27ЈН 61/17-3-MВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
1. Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес
2. Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина групе New Holland
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
2017/10/20
2017/10/05ЈН 36/17-MВУниверзална дијагностикаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/10/16
2017/10/05ЈН 31/17-MВРаоник (даска) за снег маx L=3000 мм (за ровокопач Pallazzani PB 90.2)Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
2017/10/16
2017/09/22ЈН 43/17-MВОсновна средства из капиталне субвенције VI-Раоник за снег L=2400 мм (комада 3)Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/10/05
2017/09/14ЈН 61/17-MВ-2УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
1. Услуге дијагностике и поправке грађ. Машине JCB
2. Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес
3. Услуге дијагностике и поправке возила марке Ивеко
4. Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина групе New Holland
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдговор на питање
Oдговор на питање 2
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о обустави Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
2017/09/22
2017/08/23ЈН 14/17-МВ-1Лична и заштитна опрема-ХТЗ ОПРЕМА-Заштитна опремаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/09/05
2017/08/22ЈН 07/17-МВ-1Остали грађевински материјал IV – Бетонске цевиПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2017/09/04
2017/08/04ЈН 80 /17-МВУслуге прегледа и сервиса котлова за грејање и гасне инсталацијеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
2017/08/11
2017/08/01ЈН 29 /17-МВ-1Основна средства из капиталне субвенције III-Ручни виброваљак тежине од 650 до 750 кг Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Oдговор на питање 2
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/08/09
2017/07/10ЈН 07 /17-МВ-2Остали грађевински материјал IV – Партија 1: Сливничке решетке, Партија 2: Линијске решетке
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Партија 1

Одлука о обустави;Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
2017/07/18
2017/06/23ЈН 79/17-МВГодишње лиценце Windows, Office, Cal и Мail сервер


Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/07/03
2017/06/23ЈН 18/17-МВКанцеларијски материјал
Партија 1: Тонери за штампаче
Партија 2 : Остали канцеларијски материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2017/07/03
2017/06/22ЈН 63/17-МВ-1УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II-
.Услуге обраде, израде зупчаника,глодање и сл.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/06/30
2017/06/22ЈН 07/17-МВ-1Остали грађевински материјал IV – Партија 1: Сливничке решетке, Партија 2: Линијске решетке
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

2017/06/30
2017/06/21ЈН 11 /17-МВПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ:
Партија 1 : Средства за одржавање хигијене
Партија 2 : Црна металургија
Партија 3 : Боје
Партија 4: Остали потрошни материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
2017/06/29
2017/06/21ЈН 12/17-МВСИТАН ИНВЕНТАР-АлатПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/06/29
2017/06/14ЈН 29/17-МВОсновна средства из капиталне субвенције III-Ручни виброваљак тежине од 650 до 750 кг Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2017/06/26
2017/06/07ЈН 61/17-МВ-1 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
Сервис клима уређаја на теретним и путничким возилима и грађевинским машинама
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/06/15
2017/06/02ЈН 07/17-МВ Остали грађевински материјал IV
Партија 1: Сливничке решетке,
Партија 2: Сиви лив-шахт поклопац,
Партија 3: ПВЦ цеви,
Партија 4: Линијске решетке
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
2017/06/12
2017/06/0171/17-МВ-1Израда претходних асфалтних мешавина-рецептураПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/06/09
2017/05/3063/17-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II
1. Услуге крпљења хладњака
2. Услуге обраде пакни и ламела
3. Услуге поправке карданских вратила и спона
4. Услуге обраде, израде зупчаника,глодање и сл.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о обустави поступка Партија 4
2017/06/08
2017/05/1815/17-МВАуто гуме и вулканизерске услугеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне долументације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Oдговор на питање 2
Обавештење о продужењу рока
Трећа измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/05/26
2017/05/1775/17-МВУслуге здравствених и систематских прегледаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/05/25
2017/05/1775/17-МВУслуге здравствених и систематских прегледаПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
2017/05/25
2017/05/1633/17-МВПнеуматски чекић за покретни компресор ком.4Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/05/22
2017/05/1010/17-МВEлектро материјалПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2017/05/22
2017/05/0814/17-МВЛична и заштитна опрема-ХТЗ ОПРЕМА- Заштитна и сигурносна одећа и заштитна обућа,Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне долументације
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/05/23
2017/05/0412/17-МВСиран инвентар-десктоп радне станицеПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2017/05/12
2017/04/2462/17-МВУСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I
1.Машинска обрада делова мотора
2. Услуге ремонта елемената хидраулике
3. Услуге ремонта пумпи високог притиска за гориво и дизни
4. Услуге електро и електронског сервиса
Позив за подношење понуда
Кпнкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
2017/05/04
2017/03/2271/17-МВИзрада предходних асфалтних мешавина-рецептураПозив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
017/04/03