Поступак јавне набавке мале вредности

 


Датум
објављивања
Број јавне
набавке
Назив Документација Рок за
достављање
понуда
Напомена
17.11.2017. ЈН 26/17-MВ Машина за сечење асфалта и бетона Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
27.11.2017.
16.11.2017. ЈН 13/17-MВ Остали ситан инвентар Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Novi rok 27.11.2017.

24.11.2017.

02.11.2017. ЈН 11/17-MВ-1 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ: Остали потрошни материјал Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
10.11.2017.
30.10.2017. ЈН 08/17-MВ Остали грађевински материјал V Партија 1: Цемент, Партија 2: Дрвна грађа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
07.11.2017.
12.10.2017. ЈН 61/17-3-MВ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
1. Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес
2. Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина групе New Holland
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
20.10.2017.
05.10.2017. ЈН 36/17-MВ Универзална дијагностика Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
16.10.2017.
05.10.2017. ЈН 31/17-MВ Раоник (даска) за снег маx L=3000 мм (за ровокопач Pallazzani PB 90.2) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
16.10.2017.
22.09.2017. ЈН 43/17-MВ Основна средства из капиталне субвенције VI-Раоник за снег L=2400 мм (комада 3) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.10.2017.
14.09.2017. ЈН 61/17-MВ-2 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
1. Услуге дијагностике и поправке грађ. Машине JCB
2. Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес
3. Услуге дијагностике и поправке возила марке Ивеко
4. Услуге дијагностике и поправке грађевинских машина групе New Holland
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдговор на питање
Oдговор на питање 2
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о обустави Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
22.09.2017.
23.08.2017. ЈН 14/17-МВ-1 Лична и заштитна опрема-ХТЗ ОПРЕМА-Заштитна опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
05.09.2017.
22.08.2017. ЈН 07/17-МВ-1 Остали грађевински материјал IV – Бетонске цеви Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
04.09.2017.
04.08.2017. ЈН 80 /17-МВ Услуге прегледа и сервиса котлова за грејање и гасне инсталације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговор
11.08.2017.
01.08.2017. ЈН 29 /17-МВ-1 Основна средства из капиталне субвенције III-Ручни виброваљак тежине од 650 до 750 кг Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Oдговор на питање 2
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
09.08.2017.
10.07.2017. ЈН 07 /17-МВ-2 Остали грађевински материјал IV – Партија 1: Сливничке решетке, Партија 2: Линијске решетке Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Партија 1

Одлука о обустави;Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
18.07.2017.
21.06.2017. ЈН 11 /17-МВ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ:
Партија 1 : Средства за одржавање хигијене
Партија 2 : Црна металургија
Партија 3 : Боје
Партија 4: Остали потрошни материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
29.06.2017.
23.06.2017. ЈН 79/17-МВ Годишње лиценце Windows, Office, Cal и Мail сервер

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
03.07.2017.
23.06.2017. ЈН 18/17-МВ Канцеларијски материјал
Партија 1: Тонери за штампаче
Партија 2 : Остали канцеларијски материјал
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
03.07.2017.
22.06.2017. ЈН 63/17-МВ-1 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II-
.Услуге обраде, израде зупчаника,глодање и сл.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
30.06.2017.
22.06.2017. ЈН 07/17-МВ-1 Остали грађевински материјал IV – Партија 1: Сливничке решетке, Партија 2: Линијске решетке Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

30.06.2017.
21.06.2017. ЈН 12/17-МВ СИТАН ИНВЕНТАР-Алат Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.06.2017.
14.06.2017. ЈН 29/17-МВ Основна средства из капиталне субвенције III-Ручни виброваљак тежине од 650 до 750 кг Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одговор на питање
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
26.06.2017.
07.06.2017. ЈН 61/17-МВ-1 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА
Сервис клима уређаја на теретним и путничким возилима и грађевинским машинама
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.06.2017.
02.06.2017. ЈН 07/17-МВ Остали грађевински материјал IV
Партија 1: Сливничке решетке,
Партија 2: Сиви лив-шахт поклопац,
Партија 3: ПВЦ цеви,
Партија 4: Линијске решетке
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
12.06.2017.
01.06.2017. 71/17-МВ-1 Израда претходних асфалтних мешавина-рецептура Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
09.06.2017.
17.05.2017. 75/17-МВ Услуге здравствених и систематских прегледа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
25.05.2017.
30.05.2017. 63/17-МВ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА II
1. Услуге крпљења хладњака
2. Услуге обраде пакни и ламела
3. Услуге поправке карданских вратила и спона
4. Услуге обраде, израде зупчаника,глодање и сл.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о обустави поступка Партија 4
08.06.2017.
04.05.2017. 12/17-МВ Сиран инвентар-десктоп радне станице Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
12.05.2017.
18.05.2017. 15/17-МВ Ауто гуме и вулканизерске услуге Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне долументације
Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока
Oдговор на питање 2
Обавештење о продужењу рока
Трећа измена конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
26.05.2017.
17.05.2017. 75/17-МВ Услуге здравствених и систематских прегледа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
25.05.2017.
16.05.2017. 33/17-МВ Пнеуматски чекић за покретни компресор ком.4 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
22.05.2017.
10.05.2017. 10/17-МВ Eлектро материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.05.2017.
08.05.2017. 14/17-МВ Лична и заштитна опрема-ХТЗ ОПРЕМА- Заштитна и сигурносна одећа и заштитна обућа, Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне долументације
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
23.05.2017.
24.04.2017. 62/17-МВ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА I
1.Машинска обрада делова мотора
2. Услуге ремонта елемената хидраулике
3. Услуге ремонта пумпи високог притиска за гориво и дизни
4. Услуге електро и електронског сервиса
Позив за подношење понуда
Кпнкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 4
Oбавештење о закљученом уговор Партија 2
04.05.2017.
22.03.2017. 71/17-МВ Израда предходних асфалтних мешавина-рецептура Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
03.04.2017.
21.03.2017. 65/17-МВ РЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ I- Преглед димњака Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.03.2017.
17.03.2017. 74/17-МВ Одржавање интегралног информационог система II Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.03.2017.
15.03.2017. 61/17-МВ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА И МАШИНА-
Сервис и одржавање возила марке Шкода
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.03.2017.
21.02.2017. 67/16-МВ Контролисање и испитивање противпожарне
опреме, опреме за рад, услова радне околине и
испитивање утицаја на животну средину
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
01.03.2017.
21.02.2017. 64/17-MВ РЕМОНТ АСФАЛТНЕ БАЗЕ
Партија 1. Оправка процесних вага
Партија 2. Еталонирање колске ваге
Партија 3.Оправка колске ваге
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору-Партија 1
Обавештење о закљученом уговору-Партија 3
Обавештење о закљученом уговору-Партија 2
01.03.2017.
04.01.2017. 20/16-MВ МОТОРНА УЉА И МАЗИВА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.01.2017.
28.12.2016. 66/16-МВ-1 Ремонт асфалтне базе:
Партија 1: Оправка процесних вага
Партија 2: Еталонирање колске ваге
Партија 3: Оправка колске ваге
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
11.01.2017