Набавке на које се закон о јавној набавци не примењује

 


Датум
објављивања
Број јавне
набавке
Назив Документација Рок за
достављање
понуда
Напомена